DIPS Demo: DIPS på mobil

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Fellesdemo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena.Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

I denne demoen vil vi vise status innen mobile løsninger i DIPS, både funksjonelt og teknisk. Demoen kommer til å gå gjennom den versjonen Nordlandssykehuset vil ta i bruk i Pilotprosjektet.

I denne versjonen vil du kunne se pasientinfo, dokumenter og labresultater. Motta push-varsling når nytt labresultat er klart.

Ansvarlig for demoen er: Tore Mørkved

Meld deg på