DIPS Demo: Installasjon/konfigurasjon av Arena Operasjonsmodul

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Fellesdemo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena.Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

Ansvarlig for denne fellesdemoen er: Produkteier Bjørn Næss og Medisinsk rådgiver Anca Heyd

Fokuset vil være på installasjon/konfigurasjon av modulen og målgruppen er i hovedsak systemforvaltere.

Meld deg på