DIPS Demo: Intensivregistrering

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Demo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena. Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

Denne demoen vil ha fokus på:

  • Demonstrasjon av Arena intensivregistrering vil gjennomgå følgende punkter:
  • Start og avslutning av intensivsak
  • Gjennomgang av intensivregistreringflisen
  • Gjennomgang av intensivlisteflisen
  • Registrering av SAPS II, NEMS, PIM3 og SOFA
  • Rapporter for Arena Intensivregistrering

 

Ansvarlig for demoen er Annette Hole Sjøborg

Meld deg på