DIPS Demo: Kritisk info i Arena

  • Skype for business

Ansvarlig for denne fellesdemoen er: Produktansvarlig Kristin Christoffersen og kvalitetskonsulent Jon Even Sandvei

I denne demoen tar vi en gjennomgang av kritisk informasjon i Arena.

Meld deg på