DIPS Demo: Pasientlister (Ps: ny dato)

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Fellesdemo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena.Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

I denne demoen vil vi ha fokus på pasientlister og oppbygging og bruk av lister på poliklinikk/sengepost og kvalitetssjekk.

Ansvarlig for demoen er: Produkteier Azra

 

Vel møtt

Meld deg på