DIPS Demo: Pasientsikkerhet

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Fellesdemo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena.Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

I denne demoen vil vi gå gjennom oppfølging av pasienter etter endt opphold inkl ikke møtt timer. Diverse forbedringer i 17.2 ang Start ØH og i Oppholdsflisen (sletting, sengepostrutiner)

Ansvarlig for demoen er: Kvalitetskonsulent Heidi Aanstad

 

Vel møtt!

Meld deg på