DIPS Demo: Henvisningsprosessen i Arena

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Fellesdemo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena.Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

I fellesdemoen «Henvisningsprosessen i Arena» vil vi fokusere på følgende:

  • Pasientens henvisninger
  • Mottak og vurdering av henvisning
  • Henvisning mellom helseforetak
  • Oppretting av sekundærhenvisning
  • Omgjøring/flytting av primær-/sekundærhenvisninger

 

Vel møtt :)

Meld deg på