Medikasjon (e-resept) i Arena

  • Skype for business

Ansvarlig for denne fellesdemoen er: Produktansvarlig Kristin Christoffersen og kvalitetskonsulent Jon Even Sandvei.

 

Meld deg på