Kloke hoder og gode koder

Publisert

Når du vet at jobben din kan bidra til å redde liv, mangler du aldri motivasjon.

Stian Sørensen portrettbilde

DIPS AS utvikler programvaren DIPS som fleste- parten av norske sykehus benytter som sitt kjerne- system. Med denne programvaren støttes kjerne- prosessene i sykehusene og dokumenterer helse- hjelpen som blir gitt. Med hovedkontor i Bodø og avdelingskontor i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø har bedriften totalt nærmere 340 med- arbeidere. – Vi har nok hatt flere eksempler på at vi må bremse folk. Det er ingen som forventer at du skal bo på jobben. Derfor må du balansere tid mellom jobb, familie, venner og fritidsinteresser. Da er det kjekt når mange i bedriften deler felles interesser i sport og friluftsliv, sier HR-sjef Stian Sørensen i DIPS AS.

 

EN OPTIMAL HVERDAG

– Kompetansen hos folkene våre er høy, bred og spisset, sier Sørensen. Da må vi ta hensyn til dette når vi skal gi medarbeiderne en optimal hverdag. – Min avdeling har det overordnede ansvaret for alt av menneskelig ressurser i selskapet. Vårt mål er er å skape et best mulig arbeidsmiljø. Det er særlig viktig å legge til rette for utvikling og innovasjon hos den enkelte. Samtidig er det jo dette vi jobber med til daglig. Løse problemer, skape en enklere og mer effektiv hver- dag for brukerne av programvaren.

 

VINN-VINN SITUASJON

– I DIPS utvikler vi kode med mening. For oss betyr det at den programvaren vi skaper har en viktig funksjon og samfunnsnytte, som gir en verdi til både helse- personell og pasienter. Programvaren er i bruk hver eneste dag av heltene i helsevesenet, og vi er ydmyke og kjenner et stort ansvar for denne formidable oppgaven, sier Sørensen. I tillegg til å skape kode med mening og bidra til livsviktige systemer for Helse-Norge, er DIPS opptatt av å gjøre en forskjell der det trengs mest. Derfor falt valget naturlig på å inngå et samarbeid med Leger Uten Grenser i fjor høst.

 

GRENSELØST SAMARBEID

– Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, hvor og hvorfor. Dette står det en enorm respekt av. Vi har mange tanker rundt samfunnsansvar, og rundt hva DIPS kan bidra med knyttet til FNs bærekraftsmål. Fra januar i år har vi ansatt en person som skal jobbe med bærekraft i tiden fremover, sier Sørensen.

Parallelt med prosessen med Leger Uten Grenser i høst, var DIPS sin medisinske rådgiver Anca Heyd på oppdrag for organisasjonen. Der jobbet hun som fødselslege på et mor- og barn sykehus i Afghanistan. DIPS fikk følge henne tett gjennom hele oppholdet, der Anca skrev en reiseblogg med skildringer og bilder av sine opplevelser.

Når medarbeiderne i DIPS satt på hjemmekontor var det kjekt å følge med Anca, spesielt når avstanden ble stor og alle satt hver for seg. Etter snart et år med hjemmekontor, opplever man både positive og nega- tive effekter. – For flere av våre medarbeidere har denne arbeidstil- værelsen faktisk gitt dem mer ro og økt konsentrasjon. Samtidig er vi mange som kjenner på savnet av å møte kollegene våre hver dag, sier Sørensen.

 

MED LEK OG LYST

For å bryte litt opp i hverdagen ble det i desember arrangert et hackaton, hvorDIPS-medarbeidere fikk to arbeidsdager til å leke, lære og skape noe nytt. Resultatet? Masse gøy og et så stort engasjement DIPSere tok natten i bruk for å kode frem nye verktøy for morgendagens helsetjenester. – Dette sier jo alt om den utrolig sterke motivasjonen som finnes blant folkene våre, sier Sørensen. DIPS består av en god blanding av data-spesialister og personer med helsefaglig bakgrunn. Det er samarbeidet mellom disse to fagfeltene som skaper suksess og effektive verktøy.

 

Designere og utviklere som jobber

Foto: Tett samarbeid: Deling av kunnskap og tett samarbeid på tvers av ulike faggrupper er nøk- kelen til mye av suksessen hos DIPS.

 

SMÅ LØSNINGER – STORE ENDRINGER

– Igjen så ser vi at pandemien har tvunget frem positive endringer, mener Sørensen. Der man før trodde at det bare var de virkelig store og tunge aktørene som kunne skape endring gjennom kompliserte prosjekter, så skjedde nå det motsatte. – Da våre kunder begynte å ta i bruk videokonsultas- joner for å opprettholde smittevernet, så var dette noe som skjedde nedenfra og opp. Et veldig godt eksempel på at vi i dag har fått en verden hvor små løsninger skaper store endringer, i løpet av svært kort tid. DIPS er kjent for å ha et særdeles godt arbeidsmiljø hvor lederne hele tiden prøver å skape så fleksible ordninger som mulig for medarbeiderne. Samholdet er sterkt, og med tanke på hvor mange systemutviklere som befinner seg der, kommer det kanskje ikke som en overraskelse at det var DIPS som vant bedriftsligaen i dataspillet Counter Strike.

 

KULTUR FOR Å DELE

– Vi har en sterk delingskultur, noe vi er nødt til for å opprettholde kvalitet og sikkerhet. Hos oss står man derfor ikke alene. Vi er må jobbe sammen i mindre og større grupper for å løse utfordringene våre. Det gjør at de operative lederne må legge til rette for godt samarbeid, og sørge for at hver enkelt medarbeider blir sett. En bedrift med høyt utdannende mennesker skaper også et miljø hvor det hele tiden blir stilt krav til lederne. – Absolutt. Folkene i DIPS følger med på hva som skjer. Og er det noe som de opplever må endres, får vi raskt gode og konstruktive tilbakemeldinger på hva som bør gjøres annerledes.

 

KONSTANT ENDRING

For dette er hverdagen hos DIPS, evnen til å kontinuerlig takle endringer. – Vi må snu oss raskt for å utnytte de teknologiske og organisatoriske mulighetene som dukker opp. Enten dette er ute hos kundene eller i samarbeid med våre forskningspartnere, sier Sørensen. Så prøver han, og alle de andre i DIPS, å tenke over at det de gjør hver eneste dag skal bety en forskjell ute i Helse-Norge. – Når vi kan hjelpe både pasienter og helsepersonell, så får du ikke en bedre jobb enn det, konkluderer HR-sjef Stian Sørensen i DIPS.

 

Denne artikkelem er skrevet av Rune Nilsen, og er fra magasinet Lederne 2021, utgitt av Bodø Nu.

Relatert