Kolbjørn Haarr blir ny toppsjef i DIPS

Publisert

Etter 31 år som gründer og toppsjef for Norges ledende e-helseaktør DIPS, overlater administrerende direktør Tor Arne Viksjø (64) roret til den erfarne IT-lederen Kolbjørn Haarr (58). 

 

Tor Arne Viksjø og Kolbjørn Haarr

Den nye DIPS-toppsjefen tiltrer 1. januar, og har over 30 års ledererfaring fra IT-bransjen. Han startet karrieren i Hewlett Packard, hvor han hadde både nasjonale og internasjonale lederroller. Fra 2009 til 2015 var han konserndirektør og administrerende direktør i Tieto Norway, før han i 2016 overtok som toppsjef for Evry Norway, Norges største IT-selskap. 

Tor Arne Viksjø, som har ledet DIPS siden den spede starten i kjelleren på Nordland sykehus i 1987, varslet allerede før sommeren styret i DIPS at han ved nyttår ønsket å tre tilbake som toppsjef.  

- Vi har nå fått en ny finansielt sterk eier i ryggen, og setter snart i full drift DIPS Arena, vårt splitter nye pasientjournalsystem bygget på åpne internasjonale standarder. Vi ser et stort vekstpotensial i årene fremover, og da er det strategisk viktig å tilpasse seg markedet og konkurransesituasjonen. Selskapet står foran en ny epoke med vekst i nye markeder, og derfor var dette et naturlig tidspunkt for et lederskifte, sier Viksjø, som nå går inn i styret i DIPS og fortsetter i en strategisk rådgiverrolle for selskapet. 

Bodø-selskapet DIPS er landets største, norskeide e-helseselskap, med 270 ansatte, og omsatte i fjor e-helsesystemer for 345 millioner kroner. Selskapet har brukt over en milliard kroner på å utvikle DIPS Arena, som er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste, og som bygger på en åpen og fleksibel plattform som gir kundene eierskap til egne data. DIPS har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS). 

- Selv om DIPS er mindre enn selskapene jeg tidligere har ledet, er vekstmulighetene og samfunnsansvaret desto større, sier den nye toppsjefen Kolbjørn Haarr.  

- DIPS opererer i skjæringspunktet mellom helse og digitalisering, to områder der jeg har et sterkt engasjement, og der det skjer en stor utvikling. Norske myndigheter uttrykker høye nasjonale ambisjoner innenfor e-helse, og som ledende aktør har DIPS alle forutsetninger for å innfri disse. Den nyutviklede Arena-plattformen bygger på en åpen standard, som gjør at DIPS’ kunder til enhver tid kan integrere de modulene og løsningene som best hjelper klinikerne i en travel hverdag – uavhengig av om disse er utviklet av DIPS eller av samarbeidspartnere. I en svært dynamisk teknologisk verden er jeg overbevist om at det er denne type åpne og fleksible plattformer som best tjener helsevesenet, både i Norge og i andre markeder. Jeg er takknemlig for tilliten DIPS-styret har vist meg, og gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven, sier Haarr. 

Styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i DIPS kommenterer lederskiftet slik:

- Vi vil takke Tor Arne for hans uvurderlige bidrag til utviklingen av DIPS og hans viktige bidrag til utviklingen av norsk e-helse over de siste 30 årene. Vi er samtidig stolte av at Kolbjørn Haarr har takket ja til å overta som administrerende direktør. Kolbjørn er en av landets mest respekterte og suksessrike IT-ledere. Under hans ledelse, og med ambisjonene, soliditeten og løfteevnen til den nye majoritetseieren Awilhelmsen Capital, mener styret at DIPS har de best mulige forutsetningene for å innfri den politiske ambisjonen om «Én innbygger - én journal», sier hun. 

 

For ytterligere opplysninger eller kommentarer: 

Styreleder: Anne-Grete Strøm-Erichsen – tlf. 478 83 900

Avtroppende Adm. dir.: Tor Arne Viksjø – tlf. 901 43 417

Påtroppende Adm. dir: Kolbjørn Haarr – tlf. 970 57 834