Longyearbyen sykehus 100 år

Publisert

Sist helg feiret Longyearbyen sykehus 100 år. Det ble en hyggelig markering av at Svalbard er det første og eneste området i Norge hvor sykehusansatte og pasienter kan lese en felles pasientjournal for både sykehus og primærlegevirksomheten.

Dette er utrolig bra, det er selve grunnlaget for Én innbygger - én journal-tanken, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø.

Fra venstre: avdelingsleder v/ Longyearbyen sykehus, Aksel Bilicz, helse- og omsorgsminister Bent Høie og administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø. Foto: Per-Christian Johansen, UNN

«Én innbygger – én journal» med DIPS

Fra 5.desember i fjor var DIPS i produksjon på sykehuset. At Longyearbyen er oppe på elektronisk pasientjournal i DIPS innebærer at de kan dele informasjon om pasientene som er til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og andre steder i Helse Nord. De kan nå rekvirere laboratorieundersøkelser og se prøvesvar digitalt, som før oppstarten hadde foregått på papir.

Alle legene på Svalbard kan i dag bruke samme journalsystem som resten av Helse Nord, og Longyearbyen har i praksis «Én innbygger – én journal».

Ler mer om DIPS i produksjon på Svalbard

 

100 –årsmarkeringen

Som en del av markeringen inngikk det et miniseminar om «Én innbygger - én journal», med følgende program:

14.00-14.10:   Velkommen til markering av felles pasientjournal på Svalbard v/Adm. direktør i Helse Nord, Lars Vorland

14.10-14.20:   Pasientjournalen som del av pasientens helsetjeneste v/Helse- og omsorgsminister Bent Høie

14.20-14.30:   Svalbard som del av Helse Nords IKT-rike v/Programleder i FIKS-prosjektet, Bengt Flygel Nilsfors

14.30-14.40:   Når pasienten kan «eie» sin egen pasientinformasjon v/Administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø

14.40-15.00:   Slik finner jeg min pasientinformasjon v/avdelingsleder Longyearbyen sykehus, Aksel Bilicz

Se hele programmet til markeringen

 

 

Relatert