Longyearbyen sykehus 100 år

Publisert

Sist helg feiret Longyearbyen sykehus 100 år, og det ble en hyggelig markering på Svalbard.

Sist helg feiret Longyearbyen sykehus 100 år. Det ble en hyggelig markering av at Svalbard er det første og eneste området i Norge hvor sykehusansatte og pasienter kan lese en felles pasientjournal for både sykehus og primærlegevirksomheten.

Dette er utrolig bra, det er selve grunnlaget for Én innbygger - én journal-tanken, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø.

Fra venstre: avdelingsleder v/ Longyearbyen sykehus, Aksel Bilicz, helse- og omsorgsminister Bent Høie og administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø. Foto: Per-Christian Johansen, UNN

«Én innbygger – én journal» med DIPS

Fra 5.desember i fjor var DIPS i produksjon på sykehuset. At Longyearbyen er oppe på elektronisk pasientjournal i DIPS innebærer at de kan dele informasjon om pasientene som er til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og andre steder i Helse Nord. De kan nå rekvirere laboratorieundersøkelser og se prøvesvar digitalt, som før oppstarten hadde foregått på papir.

Alle legene på Svalbard kan i dag bruke samme journalsystem som resten av Helse Nord, og Longyearbyen har i praksis «Én innbygger – én journal».

Ler mer om DIPS i produksjon på Svalbard

 

100 –årsmarkeringen

Som en del av markeringen inngikk det et miniseminar om «Én innbygger - én journal», med følgende program:

14.00-14.10:   Velkommen til markering av felles pasientjournal på Svalbard v/Adm. direktør i Helse Nord, Lars Vorland

14.10-14.20:   Pasientjournalen som del av pasientens helsetjeneste v/Helse- og omsorgsminister Bent Høie

14.20-14.30:   Svalbard som del av Helse Nords IKT-rike v/Programleder i FIKS-prosjektet, Bengt Flygel Nilsfors

14.30-14.40:   Når pasienten kan «eie» sin egen pasientinformasjon v/Administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø

14.40-15.00:   Slik finner jeg min pasientinformasjon v/avdelingsleder Longyearbyen sykehus, Aksel Bilicz

Se hele programmet til markeringen

 

 

Relatert