Mentor for studenter

Publisert

Marit Limstrand, Gaute Brakstad og Kyrre Myrbostad i DIPS ASA er alle mentorer for dataingeniørstudenter som tar sin utdannelse i Bodø.

DIPSere som er mentor for studenter

Bodø er i ferd med å bli en IT-by, med mange bedrifter og stor utvikling innen IT-basert næringsliv. For å bedre rekrutteringen får samtlige studenter ved det nye ingeniørstudiet egen mentor ute i en bedrift, blant annet i DIPS.

- Jeg synes det er spennende å få møte studenter og ikke minst få gi dem litt input om hvilke muligheter de har når de er ferdig med utdanningen, sier Marit Limstrand, som siden 2007 har jobbet som utvikler i DIPS. Hun har for tiden tre studenter hun er mentor for, og har i tillegg to kollegaer i DIPS som også er mentor for hver sin student. Til sammen har 17 studenter startet på det nyopprettede dataingeniørstudiet i byen, som er kommet til etter sterkt initiativ fra Bodøs IT-næring

Unikt samarbeid

– Jeg tror dette er unikt i norsk sammenheng, og det er ingen overdrivelse å si at vi ikke hadde hatt noe ingeniørstudium i Bodø hadde det ikke vært for engasjementet fra IT-næringen. De har et stort og aktivt miljø, og vil dra lasset i lag på mange områder. Jeg har ikke sett liknende holdning fra næringslivet andre steder, sier høgskolelektor Helge Fredriksen ved Høgskolen i Narvik, som har vært med på å opprette ingeniørstudiet i Bodø. Han er dypt imponert over samarbeidsevnen og ambisjonen i IT-miljøet i Bodø.

Studiet er treårig og gir bachelorgrad. Fredriksen håper at man med tiden også klarer å tilby en master i Bodø. Foreløpig har de 22 studenter totalt som tar ingeniørutdanning her, men har plass til 30 elever. De håper den særegne kontakten med IT-bedriftene, og ikke minst ulike støtteordninger som disse tilbyr, vil fylle plassene neste år. – Vi ser økt interesse fra Trondheimsområdet og har allerede en liten kontingent av studenter derfra, sier han.

RecruIT

For tre år siden opprettet IT-forum Bodø et prosjekt kalt RecruIT, som siden har jobbet for å promotere byen og dens raskt voksende IT-næring. DIPS har hele tiden vært en svært aktiv bidragsyter til prosjektet, som prosjektleder Tom Steffensen nå jobber for å videreføre. RecruIT har vært finansiert av DA-midler og næringen selv. Ved siden av at næringslivet stiller som mentorer arrangerer de fagdager og inspirasjonsmøter for å promotere næringen og studiet. De stiller også med forelesere der det er mulig. Foreløpig er alt veldig nytt både for mentorer og studenter, men det er ingen hemmelighet at DIPS leter etter fremtidige ansatte blant studentene som kommer til Bodø.

Jeg skulle ønske at jeg selv hadde hatt en mentor da jeg studerte for 11 år siden, sier Marit Limstrand i DIPS.

Hun forsøker å orientere studentene sine både om mulige veivalg i karrieren og å gi faglige råd i det til enhver tid aktuelle pensum. – Vi i DIPS vil gjerne ha dette ingeniørstudiet i Bodø, og da er det en selvfølge å bidra hvis vi kan, sier Limstrand.

Relatert