Møt Jonas, integrasjonsansvarlig

Publisert

God samhandling mellom løsninger er en målsetning for oss i DIPS Front, og innføring av velferdsteknologi er et stort satsningsområde for våre kunder. 

Jonas Nesse Karlsen, integrasjonsansvarlig

Jonas Nesse Karlsen, integrasjonsansvarlig

Vi har i flere år tilbudt et rikholdig tjenestelag med åpne API'er og har flere avanserte integrasjoner i drift. I den senere tid har etterspørselen økt og flere nye leverandører som tilbyr velferdsteknologi er kommet på markedet.  

Derfor har vi sett behov for å etablere en spesialisert stilling som har fokus på å bistå våre samarbeidspartnere og kunder i samhandlingsprosjekt. Jonas Nesse-Karlsen startet i stillingen 1. april i år. Han har flere års erfaring fra konsulent- og prosjektlederstilling hos oss, har også bachelor i fysioterapi og studerer master i management fra BI. Jonas vil arbeide tett med både kunder, teknologileverandører og vårt utviklingsteam. 

 

Målet vårt er at flere av kundene velger å integrere pasient-, ansatt- og tilgangsdata fra CosDoc når velferdsteknologi eller annen effektiviserende teknologi som benytter slike data skal innføres. Det mener vi er det eneste riktige valget.

Jonas Nesse-Karlsen

 

Samhandling mellom CosDoc og annen teknologi kan gå direkte mellom tjenestelaget i CosDoc og programvaren til samarbeidspartner eller med bruk av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) dersom dette støttes.  

For tiden pågår mange slike prosjekt i virksomheter som bruker CosDoc. Vi kan blant annet nevne Spider kjøreruteoptimeringsverktøy, trygghetsalarm- og responssenter løsninger, smarte pasientrom, tavleløsninger for vaktrom, med mer.  

For å etablere samhandling med CosDoc og velferdsteknologiske løsninger må det inngås avtale om bruk av tjenestelaget CosDoc API med etablering og gjennomføring av prosjekt. Vi bistår dere gjerne i alle faser. Ikke nøl med å kontakte Jonas dersom du har spørsmål. Han er tilgjengelig via jnka@dips.no eller telefon 472 67 254.