Patientjournal i mobilen

Publisert

Anställda inom sjukvården använder stor del av arbetstiden åt att sitta vid datorer för att föra journaler och många patienter lägger stora delar av dagen på att resa till sjukhus för att få konsultationer. Nya lösningar kan förbättra bådas situation.

Anställda inom sjukvården använder stor del av arbetstiden åt att sitta vid datorer för att föra journaler och många patienter lägger stora delar av dagen på att resa till sjukhus för att få konsultationer. Nya lösningar kan förbättra bådas situation.I Nordland körs just nu ett testprojekt med patientjournal i mobilen och distansuppföljning med dialys i hemmet.

 

Telenor og DIPS i samarbeid om mobile løsninger

Foto: Telenors VD Sigve Brekke fick chansen att titta närmare på båda projekten då han tillsammans med chefer från Nordlands sjukhus fick lösningarna demonstrerade.

 

Patientjournal i mobilen

Under alldeles för lång tid har läkare och sjuksköterskor behövt springa mellan patienter och kontor för att fylla i journaler, kolla blodprov, eller för att se vilka planer som har gjort för patienten. De här tusentals stegen är tid som skulle kunnat användas för att behandla patienter.

- Så kan vi inte ha det. Telenor och DIPS har börjat samarbeta för att se till att sjukvårdspersonal kan spendera sin tid på det som faktiskt är viktigt, att behandla patienter och se till att uppföljningarna är så bra som bara möjligt, säger Telenors VD Sigve Brekke.

Han är imponerad av innovationstakten inom sjukvården och lovar att Telenor kommer vara en partner för sjukvårdssektorn i arbetet med att göra vardagen enklare för både personal och patienter.

Bodö-företaget DIPS levererar elektroniska journalsystem till alla sjukhus i Hälsa Syd Vest, Hälsa Vest och Hälsa Nord. Våra lösningar används dagligen av över 100,000 anställda. DIPS arbetar nu på en mobilversion av mjukvaran som ska lanseras under hösten 2018. "Tillsammans med Telenor tar vi fram ett verktyg som kommer att förenkla arbetet för kliniker och kommer frigöra tid för mer patientkontakt", säger Tor Arne Viksjö, Administrativ chef på DIPS. Tillsammans med DIPS ska Telenor se till applikationen kan användas på mobiltelefoner på ett säkert och tryggt sätt. Det ska ske utan att man ska behöva oroa sig för att patientdata hamnar på villovägar eller manipuleras.

"Den här tekniken är verkligen efterlängtad av läkare och sjuksköterskor över hela landet. När kan jag ersätta min sökare med en mobiltelefon? Varför kan jag inte se resultaten av min patients blodprov i mobilen? Telenors team inom eHälsa får sådana frågor varje gång de pratar med sjukhuspersonal. Därför är vi mycket nöjda med att kunna lansera en säker lösning som ger verkligt värde för sjukhuspersonalen", säger Ove Fredheim, chef för företagsgruppen i Telenor Norge.

 

Dialys - Tidskrävande och belastande

Dialysbehandling är ett krävande ingrepp i livet hos patienter med njursvikt. Många får åka in till sjukhus 3-4 gånger i veckan för att få en behandling som tar flera timmar. För många hindrar resorna till sjukhus och den omfattande behandlingstiden nästan helt chansen till ett normalt liv. Myndigheterna har satt som mål att 30% av patienterna med kronisk njursvikt ska få hemdialys och därmed möjlighet att få blodet renat hemma.

För att kunna genomföra dialys i hemmet krävs det tät uppföljning från sjukhuset. Precis det problemet har Telenor jobbat för att lösa i samarbete med Nordlandssjukhuset. Traditionellt har dessa patienter fört logg över vad de ätit och druckit och skickat in informationen till sjukhuset eller tagit med stora pärmar med mätningarna för kvartalskontroll på sjukhuset. Detta är både tidsödande och komplicerat och med mycket manuell registrering är det mycket som kan gå fel.

"Telenor leverar tillsammans med Nordlandssjukhuset en tjänst där patienter med hemdialys genom en app enkelt kan rapportera in status från dialys, samt automatiskt överföra vikt och blodtryck", berättar ägaren av pilotprojektet Paul Martin Strand, VD på Nordlands sjukhus. Patienter är

fantastiskt nöjda med lösningens enkelhet. Just enkelheten får patienterna att faktiskt rapportera in den data de ska göra varje dag. Men den här lösningen får sjukhuset bättre insyn i patientgruppen och det blir lättare att identifiera och prioritera de som behöver uppföljning.

Vi ser det här som en bra lösning som möter de viktiga behoven vi ser ovan. Med Telenors hjälp är vi säkra på att vi kan ta den här lösningen till andra patientgrupper och att den också kan hjälpa till att öka kontakten mellan läkare och patienter.

 

DIPS mobila patientjournal

Nordlandssjukhuset ska som första sjukhus börja använda DIPS i mobilen redan i höst. Sedan kommer lösningen erbjudas till andra sjukhus i Norge. DIPS-applikationen kommer att förenkla livet för de som jobbar på sjukhus och frigöra mer tid för att träffa patienter.