Positive ringvirkninger

Publisert

DIPS setter samfunnsansvar høyt på agendaen og ønsker å være et bærekraftig selskap med fokus på å skape positive ringvirkninger av vår virksomhet

SOS barnebyer

DIPS setter samfunnsansvar høyt på agendaen og ønsker å være et bærekraftig selskap med fokus på å skape positive ringvirkninger av vår virksomhet. Samfunnsansvar er en naturlig del av vår kjernevirksomhet som en viktig aktør innenfor helsesektoren. Vi mener det viktigste samfunnsansvaret vi utøver er vårt produkt, da det bidrar til et bedre og mer effektivt helsevesen. I tillegg ønsker vi imidlertid også å utøve et ansvar utover dette og har valgt å fokusere på to pilarer:

Kunnskap og innovasjon

Åpenhet og transparens er viktig for oss i utøvelsen av vår forretningsvirksomhet. Vi legger stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling både internt og eksternt. DIPS har i dag nærmere 200 partnere og arbeider tett sammen med alle våre sykehuskunder for kontinuerlig å kunne forbedre oss. Vi utvikler ny teknologi alene og sammen med ulike forskningsinstitusjoner. Direkte og indirekte bidrar vi til flere doktorgradsstipendiater, og vi deltar som det fremkommer av styrets beretning med ressurser og penger i 4 større forskningsprosjekter innenfor vårt fagområde.

Livskvalitet

Livskvalitet er viktig både på arbeidsplassen og i samfunnet. Nordmenn er privilegerte borgere i et av verdens rikeste land, og dette er noe vi ikke tar som en selvfølge. Som en samfunnsansvarlig aktør ønsker vi å bidra på områder der vi kan utgjøre en forskjell. Vi ønsker å skape livskraftige lokalsamfunn rundt oss, og bidrar også der vi kan utenfor vårt lokalsamfunn. For å oppfylle våre målsettinger har vi retningslinjer både på etikk og på områdene samfunnsansvar og sponsorvirksomhet. 

Crew drømmeflyet

Foto:  Drømmeflyet 2013, Kaja Baardsen

 

Vi har valgt å fordele vår sponsorvirksomhet på følgende områder: 

 • DIPS ASA satser på SOS-barnebyer

  Fra 2008-2011 har vi støttet byggingen av Nordlandshuset i SOS barnebyen Pskov i Russland.• Fra 2011-2012 har vi bidratt til driften av et Vennskapshuset i Juliaca, Peru. Fra 2013-2016 skal vi ved å være bedriftspartner for SOS barnebyer støtte driften av SOS-medisinske senter i Monrovia i Liberia, som bidrar til medisinsk oppfølging og behandling samt informasjon og veiledning til barn og familier i nærmiljøet rundt SOS-barnebyene. 

 

 • Kulturhusets Venner

  Siden 2005 har DIPS ASA hatt en partneravtale med Bodø Kulturhus. Kulturlivet i Bodø er viktig for oss og samarbeidet gjør at byen kan være mer offensiv med å skaffe gode kulturelle opplevelser. Vi ser nå frem til oppstarten av Stormen Kulturkvartal som vil være et løft for hele landsdelen og forhåpentligvis bidra til økt livskvalitet både for egne ansatte og resten av befolkningen i landsdelen. 

 

 • First Lego League 

  Siden 2012 har DIPS ASA samarbeidet og støttet kunnskapsprosjektet First Lego League Salten som har et mål om å skape interesse for realfag hos barn og unge i alderen 10-16 år. DIPS ønsker gjennom dette samarbeidet å være synlig i Salten-distriktet for å påvirke barn og unge til å vurdere utdanning og jobb innen vår egen sektor. 

 

 • Kidsa Koder

  DIPS ønsker gjennom dette samarbeidet å være synlig i Salten-distriktet for å påvirke barn og unge til å vurdere utdanning og jobb innen vår egen sektor. 

Relatert