Registrerer helsedata rett på mobilen

Publisert

Sykepleiere ved Nordlandssykehuset bruker smarttelefon for å registrere pasientens sykdomsutvikling direkte inn i pasientjournalen. De er først i Norge med å bruke denne digitale løsningen.

Sykepleier med mobil

Sykepleier med mobil Foto: Marthe Mølstre

 

Metoden reduserer risiko for smittespredning, viktig informasjon blir tilgjengelig raskt, og legene kan enklere følge opp pasienter fra avstand. Løsningen leveres som et samarbeid mellom den finske appleverandøren Medanets, og DIPS som er Norges ledende leverandør av e-helsesystemer.

- Appen er svært enkel i bruk, sykepleierne slipper dobbeltføringer og legene får fortløpende tilgang til hvordan pasientens sykdom utvikler seg, det vi kaller NEWS-score, når de logger seg inn på pasientens journal. Dette er en nyhet som forenkler arbeidet vårt og som samtlige har omfavnet og sett nytten av umiddelbart, forklarer Ragnhild Pedersen som er enhetsleder ved A4 Nyre/gastro ved Nordlandssykehuset.

‒ Løsningen ble gjort tilgjengelig i sykehuset på mindre enn to uker, og det tok bare et kvarter fra systemet var tilgjengelig, før første pasient var registrert der. Dette må være en slags rekord for implementering av en ny IT-løsning ved et sykehus, sier Lars Eirik Hansen som leder Senter for klinisk støtte og dokumentasjon i Nordlandssykehuset. Han har ikke tidligere i sin karriere opplevd raskere innføring av teknologi ved sykehuset. Nordlandssykehuset har inngått avtale med DIPS AS og bruker nå løsningen ved samtlige somatiske sengeposter, og ved enkelte sengeposter i psykiatrien.

‒ DIPS og Medanets sitt samarbeid har gitt gode synergier, som raskt og effektivt har gitt god verdi og effekt for både pasient og bruker, sier Christian Falkenberg-Jensen, som er salgs- og markedsdirektør i DIPS.

 

NEWS-app minimerer smittespredning

NEWS står for «National early warning score», og er resultatet av ulike målinger av pasientens helsetilstand som gjøres flere ganger i døgnet. NEWS-skjemaet er viktig fordi det enkelt viser utviklingen til pasienten og danner grunnlag for tiltak i behandlingen.

Sykepleierne fører normalt temperatur, puls, blodtrykk, oksygenopptak og annen informasjon inn i et skjema på papir i pasientperm på vaktrommet. Dette etter at de først har notert ned alt på en huskelapp mens de var inne hos pasienten.

Sykepleierne kan nå legge denne informasjonen direkte inn i mobil-appen mens de er inne hos pasienten. Resultatet dukker automatisk opp på digitale pasienttavler, og vises umiddelbart i pasientjournalen DIPS. Informasjonen i DIPS fremstilles med graf over pasientens utvikling time for time, og døgn for døgn. Appen brukes også for å følge utviklingen hos pasienter innlagt med Covid-19.  

‒ Både av smittevern og øvrige hensyn, ønsker vi så lite trafikk som mulig inne på sengepostene. I tillegg er det større risiko for smittespredning om ulike ansatte skal notere på eller se på samme papirskjema, forklarer Lars Eirik Hansen.

 

Reduserer administrativ tidsbruk

Nordlandssykehusets mål er å redusere tidsbruk på administrative oppgaver ved å utføre flere av dem på smarttelefon, istedenfor på papir eller på en datamaskin. Administrerende direktør i Medanets, Juha-Matti Ranta, forteller at flere studier de har gjort hos sykehuskunder viser at sykepleiere kan spare opptil 100 timer per avdeling hver måned, når observasjoner og målinger dokumenteres på smarttelefoner i stedet for datamaskiner.

Appen som er innført ved Nordlandssykehuset kan gi instruksjoner og støtte til sykepleieren ved pasientens sengekant. I et hektisk sykehusmiljø pågår mange samtidige prosesser som krever helsepersonellets oppmerksomhet. Etter hvert som data legges inn i appen kan den gi varsel om avvik, for eksempel «pasienten har en høyrisikoklassifisering, ta kontakt med en lege for ytterligere instruksjoner».

 

Viktig bidrag i pandemien

Pilotprosjektet har vært et samarbeid mellom leverandørene DIPS og Medanets, og Helse Nord representert ved FRESK, Nordlandssykehuset HF og Helse Nord IKT HF.

Hansen forteller at NEWS-appen gjør at leger kan bidra til oppfølging av inneliggende pasienter uten fysisk tilgang til sengeposten, som for eksempel fra eget kontor eller ‒ som nå under en pågående pandemi ‒ fra karantene i hjemmet.

‒ Det er ekstra fint å få på plass teknologi som bidrar til å effektivisere sykepleiernes hverdag, og gir legene bedre mulighet til å følge opp pasienter fra avstand, sier Lars Eirik Hansen.

 

Se filmen som viser løsningen her

 

For mer informasjon kontakt:

Lars Eirik Hansen, senterleder Nordlandssykehuset, mobil: +47 412 48 516

Thomas Bratteteig, markeds- og kommunikasjonssjef DIPS, mobil: +47 917 51 597.

Juha-Matti Ranta, CEO Medanets OY, mobil: +358 44 566 4999

 

 

FAKTA:

MEDANETS

I Norden er Medanets-appen den mest brukte mobile løsningen for sykepleiere. Den brukes ved flere enn 50 sykehus og primærhelstetjenesteenheter i Finland og Sverige – og med Nordlandssykehuset, nå også i Norge.

 

DIPS AS

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Selskapet skaper en digital arbeidsflate for over 150.000 helsefaglige ansatte. DIPS klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt mellom sykehus og kommune.

 

Nordlandssykehuset HF er ett av fire helseforetak i region Helse Nord som tilbyr pasientbehandling. Helse Nord RHF eier også Helse Nord IKT. Til sammen jobber det totalt over 18.000 ansatte i Helse Nord RHF foretaksgruppen.

Relatert