Retningslinje for SNOMED CT i Norge

Publisert

Direktoratet for e-helse har utarbeidet en retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge, og har bedt om innspill på denne retningslinjen. Her kan du lese vår tilbakemelding.

Bilde av menneske og DNA

Hva er SNOMED CT?

SNOMED CT er en ordbok med helsebegrep. Den korrekte formuleringen er at SNOMED CT er en internasjonal klinisk terminologi som representerer rundt 350.000 begrep. I tillegg inneholder den en rekke koblinger mellom begrepene. Med andre ord er SNOMED CT kanskje den mest omfattende standarden verden har på området.  

 

SNOMED i Norge

Norge ble medlem av SNOMED International i 2017. Samme år startet Direktoratet for e-helse en 3-årig utforskningsperiode for hvordan terminologien skal innføres i Norge. Direktoratet for e-helse har på bakgrunn av dette besluttet at Norge skal fortsette sitt medlemskap og at SNOMED CT skal benyttes der det er behov for standardisert helseterminologi. Beslutningen fikk sin tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. Hvordan SNOMED CT skal innføres er under utredning. (Kilde: E-helse.no)

Direktoratet for e-helse har utarbeidet en retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge, og har bedt om innspill på denne retningslinjen.

DIPS AS har skrevet en tilbakemelding som du kan lese her.

Om du ønsker lese mer om SNOMED kan du sjekke deres hjemmesider her eller SNOMED CT i Norge her 

 

Relatert