DIPS RIS

Fullverdig radiologisk informasjonssystem

DIPS LAB

Fullintegrert med DIPS EPJ/PAS

Benytter samme funksjonalitet for arbeidsflyt, planlegging og økonomi

God prosesstøtte

Gir brukeren full oversikt over pasientflyt og arbeidsoppgaver

En komplett løsning

Fra planlegging, til granskning og beskrivelse

Komplett løsning for radiologer

DIPS RIS er et prossesstøttesystem for arbeidet i en Radiologisk og Nukleærmedisinsk avdeling. Systemet tilbyr en komplett løsning for planlegging og gjennomføring, granskning og beskrivelse av undersøkelser. Dette understøtter brukernes behov og gjør arbeidshverdagen mer oversiktlig.

Det er støtte for mottak/registrering  av henvisning, planlegging av undersøkelser, timebestilling, innkalling av pasienter, oppmøteregistrering og håndtering av arbeidsflyt i forbindelse med gjennomføring av undersøkelser, granskning og beskrivelse. 

Systemet leverer også svar automatisk, både internt til sykehusets rekvirenter og til eksterne rekvirenter utenfor sykehuset. Henvisninger og svar kan håndteres både på papir og elektronisk, internt og eksternt. Ekstern elektronisk kommunikasjon skjer via DIPS Message Broker.

 

DIPS RIS er fullintegrert med DIPS EPJ/PAS og benytter dermed samme funksjonalitet for arbeidsflyt, ventelister og timeplanlegging som DIPS EPJ/PAS. Brukerne slipper dermed å gå inn i to systemer og vedlikeholde dem med samme informasjon. I tillegg har DIPS RIS en egen arbeidsliste for håndtering av henvisninger, undersøkelser, granskning og dokumentasjon.

Stine Høidahl Lundbakk

Stine Høidahl LundbakkSenior kundeansvarlig

Kom i kontakt med våre eksperter