Samfunnsansvar

DIPS setter samfunnsansvar høyt på agendaen og ønsker å være et bærekraftig konsern med fokus på å skape positive ringvirkninger av vår virksomhet.

Anca foran skiltet til Leger uten Grenser

Foto: Vår medisinske rådgiver Anca jobbet 3 måneder i Afghanistan for Leger Uten Grenser

Samfunnsansvar er en naturlig del av vår kjernevirksomhet som en viktig aktør innenfor helsesektoren. Vi mener det viktigste samfunnsansvaret vi utøver er vårt produkt, da det bidrar til et bedre og mer effektivt helsevesen. I tillegg ønsker vi utøve et ansvar utover dette og har tre fokusområder vi jobber etter:

 

 • Kunnskap og innovasjon​

  Vi jobber for å utvikle og dele kunnskap som kan fremme livslang læring og muligheter for alle.​

   
 • Bærekraft og livskvalitet​

  Som en samfunnsansvarlig aktør ønsker vi å bidra på områder der vi kan utgjøre en forskjell. Vi ønsker å skape livs- og bærekraftige lokalsamfunn rundt oss. ​

   
 • Samarbeid og stolthet

  Gjennom samarbeid med andre aktører ønsker vi å tilføre verdi til våre ansatte, kunderelasjoner og samfunnet vi lever og bor i.

 

 

Kunnskap og innovasjon

Åpenhet og innovasjon er viktig for oss i utøvelsen av vår forretningsvirksomhet, og vi legger stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling både internt og eksternt. 

Vi samarbeider med nærmere 200 partnere, og jobber tett sammen med ulike forskningsinstitusjoner og miljøer. Direkte og indirekte bidrar vi til flere doktorgradsstipendiater, og satser tungt for å øke interessen for realfag blant barn og unge. 

 

Bærekraft og livskvalitet​

Som en samfunnsansvarlig aktør ønsker vi å bidra på områder der vi kan utgjøre en forskjell. Vi ønsker å skape livs- og bærekraftige lokalsamfunn rundt oss. ​

 

Livskvalitet

Livskvalitet er viktig både på arbeidsplassen og i samfunnet. Nordmenn er privilegerte borgere i et av verdens rikeste land, og dette er noe vi ikke tar som en selvfølge. Som en samfunnsansvarlig aktør ønsker vi å bidra på områder der vi kan utgjøre en forskjell. Vi ønsker å skape livskraftige lokalsamfunn rundt oss, og bidrar også der vi kan utenfor vårt lokalsamfunn. For å oppfylle våre målsettinger har vi retningslinjer både på etikk og på områdene samfunnsansvar og sponsorvirksomhet. 

 

Crew drømmeflyet

Foto:  Drømmeflyet 2013, Kaja Baardsen

 

Vi har valgt å fordele vår sponsorvirksomhet på følgende områder: 

 

 • DIPS og samarbeid med Leger Uten Grenser

I 2020 inngikk vi et samarbeid med Leger uten Grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

 

Leger uten grenser - logo

Foto: Logo Leger Uten Grenser

 

 • SOS-barnebyer

I 19 år har DIPS vært en fast samarbeidspartner av SOS-barnebyer og vi har bistått med midler inn i flere prosjekter: 

Fra 2016-2019 har vi støttet helsesentre for barn i Swaziland, ved lokasjonene Mbabane og Siteki samt støtte integreringen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Fra 2013-2016 har vi støttet driften av SOS-medisinske senter i Monrovia i Liberia, som bidrar til medisinsk oppfølging og behandling samt informasjon og veiledning til barn og familier i nærmiljøet rundt SOS-barnebyene.

Fra 2011-2012 har vi bidratt til driften av et vennskapshus i Juliaca, Peru. 

Fra 2008-2011 har vi støttet byggingen av Nordlandshuset i SOS barnebyen Pskov i Russland

 

 • Kulturhusets Venner

Siden 2005 har DIPS hatt en partneravtale med Bodø Kulturhus. Kulturlivet i Bodø er viktig for oss og samarbeidet gjør at byen kan være mer offensiv med å skaffe gode kulturelle opplevelser. Oppstarten av Stormen Kulturkvartal har vært et løft for hele landsdelen!

 

 • First Lego League 

​Siden 2012 har vi samarbeidet og støttet kunnskapsprosjektet First Lego League Salten som har et mål om å skape interesse for realfag hos barn og unge i alderen 10-16 år. DIPS ønsker gjennom dette samarbeidet å være synlig i Salten-distriktet for å påvirke barn og unge til å vurdere utdanning og jobb innen vår egen sektor. 

 

 • Kidsa Koder 

DIPS støtter lokale kidsa koder klubber og ønsker gjennom dette samarbeidet å være synlig i Salten-distriktet for å påvirke barn og unge til å vurdere utdanning og jobb innen vår egen sektor. 

 

 • IT-Forum

DIPS engasjerer seg i IT-bransjen lokalt og i Bodø har vi alltid vært en bidragsyter i bransjefora. Gjennom arbeidet i IT-Forum i Bodø har det blant annet ledet til at man i 2020 får IT som et eget fag på videregående skole – helt fra førsteåret, og at det ble etablert dataingeniørstudie i Bodø – med fokus på ehelse. På dette studiet bidrar DIPS med forelesningsressurser.

 

 • TV-Aksjonen

Hvert år støtter vi TV-Aksjonen med sine prosjekter. 

 

 

Relatert