Samfunnsansvar

DIPS setter samfunnsansvar høyt på agendaen og ønsker å være et bærekraftig selskap med fokus på å skape positive ringvirkninger av vår virksomhet

SOS barnebyer

Samfunnsansvar er en naturlig del av vår kjernevirksomhet som en viktig aktør innenfor helsesektoren. Vi mener det viktigste samfunnsansvaret vi utøver er vårt produkt, da det bidrar til et bedre og mer effektivt helsevesen. I tillegg ønsker vi imidlertid også å utøve et ansvar utover dette og har valgt å fokusere på to pilarer vi har valgt å kalle kunnskap og innovasjon og livskvalitet.

SOS barnebyer

Foto: SOS barnebyer

Kunnskap og innovasjon

Åpenhet og transparens er viktig for oss i utøvelsen av vår forretningsvirksomhet. Vi legger stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling både internt og eksternt. DIPS har i dag nærmere 200 partnere og arbeider tett sammen med alle våre sykehuskunder for kontinuerlig å kunne forbedre oss. Vi utvikler ny teknologi alene og sammen med ulike forskningsinstitusjoner. Direkte og indirekte bidrar vi til flere doktorgradsstipendiater, og vi deltar som det fremkommer av styrets beretning med ressurser og penger i 4 større forskningsprosjekter innenfor vårt fagområde.

Livskvalitet

Livskvalitet er viktig både på arbeidsplassen og i samfunnet. Nordmenn er privilegerte borgere i et av verdens rikeste land, og dette er noe vi ikke tar som en selvfølge. Som en samfunnsansvarlig aktør ønsker vi å bidra på områder der vi kan utgjøre en forskjell. Vi ønsker å skape livskraftige lokalsamfunn rundt oss, og bidrar også der vi kan utenfor vårt lokalsamfunn. For å oppfylle våre målsettinger har vi retningslinjer både på etikk og på områdene samfunnsansvar og sponsorvirksomhet. 

Crew drømmeflyet

Foto:  Drømmeflyet 2013, Kaja Baardsen

 

Vi har valgt å fordele vår sponsorvirksomhet på følgende områder: 

  • DIPS AS satser på SOS-barnebyer

Fra 2008-2011 har vi støttet byggingen av Nordlandshuset i SOS barnebyen Pskov i Russland

Fra 2011-2012 har vi bidratt til driften av et vennskapshus i Juliaca, Peru. 

Fra 2013-2016 har vi støttet driften av SOS-medisinske senter i Monrovia i Liberia, som bidrar til medisinsk oppfølging og behandling samt informasjon og veiledning til barn og familier i nærmiljøet rundt SOS-barnebyene.

Fra 2016-2019 skal vi ved å være bedriftspartner for SOS barnebyer støtte helsesentre for barn i Swaziland, ved lokasjonene Mbabane og Siteki samt støtte integreringen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

 

  • Kulturhusets Venner

Siden 2005 har DIPS AS hatt en partneravtale med Bodø Kulturhus. Kulturlivet i Bodø er viktig for oss og samarbeidet gjør at byen kan være mer offensiv med å skaffe gode kulturelle opplevelser. Oppstarten av Stormen Kulturkvartal har vært et løft for hele landsdelen!

 

  • First Lego League 

​Siden 2012 har DIPS AS samarbeidet og støttet kunnskapsprosjektet First Lego League Salten som har et mål om å skape interesse for realfag hos barn og unge i alderen 10-16 år. DIPS ønsker gjennom dette samarbeidet å være synlig i Salten-distriktet for å påvirke barn og unge til å vurdere utdanning og jobb innen vår egen sektor. 

 

  • Kidsa Koder 

DIPS ønsker gjennom dette samarbeidet å være synlig i Salten-distriktet for å påvirke barn og unge til å vurdere utdanning og jobb innen vår egen sektor. 

 

  • IT-Forum

DIPS engasjerer seg i IT-bransjen lokalt og i Bodø har vi alltid vært en bidragsyter i bransjefora. Gjennom arbeidet i IT-Forum i Bodø har det blant annet ledet til at man i 2020 får IT som et eget fag på videregående skole – helt fra førsteåret, og at det ble etablert dataingeniørstudie i Bodø – med fokus på ehelse. På dette studiet bidrar DIPS med forelesningsressurser.     

Relatert