Samhandling i kommunesektoren

Publisert

DIPS Communicator er en sikker og enkel måte til elektronisk kommunikasjon mellom kommuner, legekontor og sykehus.

DIPS Communicator er en sikker og enkel måte til elektronisk kommunikasjon mellom kommuner, legekontor og sykehus.

DIPS Communicator er Norges mest utbedte EDI-applikasjon, og benyttes i dag av større og mindre helseforetak, offentlige instanser, private helsevirksomheter, spesialister og legekontor.  Alle sykehusene i Helse Nord og flere foretak i Helse Sør-Øst benytter seg av DIPS Communicator som kommunikasjonsløsning. 

Pasient til kontroll

DIPS Communicator er en fremtidsrettet og moderne kommunikasjonsløsning. Applikasjonen er utviklet gjennom flere år og bidrar til effektiv og sikker elektronisk samhandling i offentlig sektor.DIPS Communicator oppfyller alle krav som stilles til en moderne kommunikasjonsløsning og er utviklet i nært samarbeid med både helse- og IT driftspersonell med tanke på brukervennlighet og praktisk bruk. Årlig utveksles et 10-talls millioner av meldinger med produktet.

Kommunene kan bruke DIPS Communicator mot flere fagsystemer både innenfor pleie og omsorgstjenesten, legekontor og helsestasjoner.

DIPS Communicator gjør også oppslag mot Adresseregisteret på Norsk Helsenett for uthenting og synkronisering av adresser og informasjon om samhandlingspartnere.

CompuGroup Medical Norway AS er tilbyder av elektronisk pasientjournal til legekontor, helsestasjoner og bedriftshelsetjeneste. De er samarbeidspartner med DIPS og leverer DIPS Communicator til om lag 1300 legekontor i Norge. DIPS Communicator er også integrert mot ACOS, VISMA og Gericas fagsystemer for pleie og omsorg, helsestasjon og sak/arkiv.
 
Tromsø Kommune har benyttet DIPS Communicator som kommunikasjonsløsning i pleie- og omsorgstjenesten siden 2003. Line Nordgård i Tromsø Kommune sier de er fornøyd med produktet og har god erfaring med tanke på kundebehandling. DIPS Communicator benyttes også av legevakten i kommunen. Nordgård ser i fremtiden muligheten for å slå sammen meldingstjenere internt i kommunen, noe som vil gjøre utveksling av partnerdefinisjoner (ebXML) enklere i og med at alle kommunens samhandlingspartnere i nord også benytter DIPS Communicator.

Alta Kommune har benyttet DIPS som kommunikasjonsløsning mot PLO siden mai 2010. Vidar Thomassen i Alta Kommune kan fortelle at løsningen er stabil, enkel å konfigurere og gir svært god oversikt. Han mener DIPS ASA er konkurransedyktig på pris og har en god supporttjeneste. Alta Kommune har fått gevinst i form av tidsbesparelser og økt kvalitet på meldingene som sendes etter at de tok i bruk DIPS Communicator.

Det som i hovedsak skiller DIPS Communicator fra andre kommunikasjonsløsninger er funksjonaliteten rundt avvikshåndtering. Den største utfordringen med å etablere en utstrakt elektronisk samhandling for en virksomhet ligger i å etablere gode og effektive avviksrutiner. DIPS Communicator har fokus på avvikshåndtering i praksis, noe som blant annet innebærer at avvik logges og spores per melding slik at det skal være svært enkelt å oppdage avvik. I tillegg vil kvittering for både transport og applikasjonssvar kobles automatisk til meldinger. Dette gjør det mulig å bruke DIPS Communicator som et sentralt overvåkingspunkt i forhold til elektronisk samhandling. Produktet har også en funksjon for å rapportere feilsendte meldinger, slik at rapporteringen av avvik kommer til riktig avsender. Samt omfattende søkemuligheter i meldingsloggen.

DIPS Communicator er kommunikasjonsprogramvaren som ivaretar alle dine behov med hensyn til meldingstyper, meldingssikkerhet, integrasjon, logging, meldingsformater, meldingskonvertering, transport og lagring av meldinger. DIPS Communicator har håndtert meldinger for helsevesenet siden 1999 og kommuniserer derfor alle relevante meldingstyper i tillegg til nye meldinger som blant annet PLO-meldinger, resept, og vederlagstrekk.  DIPS ønsker å være tidlig ute med å implementere nye meldingstyper og støtter til en hver tid alle gjeldene KITH-meldinger.

Relatert