Signerer historisk avtale med Bergen kommune

Publisert

DIPS ASA signerer historisk avtale med Bergen kommune, med levering av tverrfaglig strukturert fagsystem med beslutningsstøtte og prosesstøtte til 40 sykehjem.

DIPS ASA signerer historisk avtale med Bergen kommune, med levering av tverrfaglig strukturert fagsystem med beslutningsstøtte og prosesstøtte til 40 sykehjem.

Her signerer Nina Mevold, kommunaldirektør for Byrådsavdelingen for helse og omsorg, og vår administrerende direktør Tor Arne Viksjø

 «GBD» Geriatrisk Basis Datasett
- et konfigurert fagsystem basert på FastTrak-plattformen

Systemet er nå tatt i bruk på 40 institusjoner med totalt 2207 sykehjemssenger. GBD er et rendyrket klinisk fagsystem som gir en forenklet hverdag for leger, sykepleiere og andre helsefagarbeidere. 

Systemet har gode søkerutiner og har funksjoner som kan gjenbrukes som beslutningsstøtte. For eksempel varsler det om det gis medisin mot en diagnose som ikke er registrert i journalen til pasienten, den minner om rutiner som skal følges, medikamenter som ikke går sammen med annen medisin som er forordnet, eller som ikke lar seg kombinere med pasientens nyrefunksjon eller allergier.

Bergen kommune og Diabetesregisteret har vært de som har vært mest involvert i utvikling og utprøving av FastTrak-programvaren som tidligere har vært levert av selskapet Emetra AS, nå eid av DIPS ASA.  GBD skal nå videreutvikles og vedlikeholdes av DIPS ASA ved vår avdeling i Bergen.

 

«Dette er aller første gang DIPS ASA gjør en større leveranse til en norsk kommune, og det er i så måte en merkedag for oss. Systemet har allerede vært gjennom en lang utprøvingsfase før det nå er rullet ut i full bredde ved Bergen Kommunes Sykehjem. Vi får gode tilbakemeldinger fra brukerne, de opplever systemet som brukervennlig og nyttig i hverdagen» sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø.

 

 

Relatert