Skrev bachelor for DIPS

Publisert

Til sammen åtte studenter som studerer datateknikk ved UiT Norges arktiske universitet i Bodø, har skrevet bachelor-oppgave med DIPS-relatert tema.

Studenter skriver oppgave for DIPS - bilde fra teams møte

Den første oppgaven handlet om språkteknologi, eller Natural Language Processing (NLP). Studentene fikk gjennom kardiolog og DIPS-ansatt Pål Brekke, tak i et datasett med rundt 30.000 artikler fra Tidsskriftet for den norske legeforening, publisert mellom 2000 og 2020. Gruppa fikk i oppgave å lage et system for å finne viktig informasjon i dokumentene, for eksempel diagnoser eller symptomer, og presentere dette interaktivt til brukere.

Oppgaven ble løst av Christopher Hansen Gabrielsen, Kristoffer S. Dahl, Ådne Wolden Ovesen og William Harald Elvis Aamodt.

‒ Poenget var å kunne hente ut medisinske ord og uttrykk fra fritekst-dokumenter, og vi fikk jobbe både mot kodeverket ICD-10 og det medisinske leksikonet NorMedTerm som ble utviklet i BigMed-prosjektet, forklarer Aamodt.

William Aamodt jobber som sommerstudent i DIPS

Foto: William Harald Elvis Aamodt har skrevet bacheloroppgave for DIPS, og er nå ansatt som sommerstudent.

 

EKG fra klokker

Den andre student-kvartetten fikk se på hvordan man kan overføre EKG-målinger fra smartklokker. Gruppa fikk utdelt to Withings Move ECG-klokker, og måtte lage et system som automatisk henter EKG-ene fra disse og lagrer de som arketyper i DIPS sin openEHR-server. Deretter skulle de finne en metode for å visualisere resultatene fra klokken. Dette ble gjort gjennom en webside.

‒ Tanken er at hvis en pasient kan gjøre målingene hjemme, og at disse kan sendes inn i pasientjournalen slik at klinikeren får tilgang til det, så vil du totalt sett få en bedre overvåking av hjertet. Pål Brekke understreket for oss at EKG med klokke ikke er like nøyaktig som den målingen de gjør på sykehuset, men klokken gjør at du får fulgt pasienten over tid og det kan ha verdi det også, forklarer Johanne Holst Klæboe, som gjorde denne oppgaven sammen med Sander Holdal, Ole Jørgen Hongset og Kristoffer Jakobsen.

Studentene har hele veien jobbet sammen i grupper, men kun møtt hverandre over Teams på grunn av Covid 19-pandemien.

 

Ny verden

‒ DIPS ved Bjørn Fjukstad hadde en kul presentasjon av hvilke oppgaver DIPS hadde til oss, som bidro til at vi valgte dem. Det å digitalisere helsetjenesten er viktig, og DIPS virker å være et spennende selskap, sier Aamodt.

‒ I begynnelsen var det likevel mye hos DIPS som vi ikke skjønte helt. Her var mange nye teknologier og begreper, men etter hvert når vi begynte å forstå mer, så vi hvordan dette kan brukes helt konkret i helsetjenesten. Dermed ble det en veldig spennende oppgave. Vi er veldig fornøyde med veiledningen underveis fra DIPS, og med det vi fått til, supplerer Klæboe. Hun var for øvrig eneste jente i sitt kull i Bodø, og har planer om å starte på master fra høsten av enten ved UiT eller NTNU.

Aamodt er på jobbjakt. Han har foreløpig landet en attraktiv sommerjobb som sommerstudent i DIPS.

‒ Det kjennes meningsfullt å få jobbe med noe som kan hjelpe andre. Mitt mål er å få jobbe som systemutvikler, gjerne her i DIPS. Som sommerstudent er jeg blitt veldig godt mottatt i selskapet. Det er et godt arbeidsmiljø her. Jeg får interessante oppgaver og god veiledning, forteller han.

 

 

Studenter skriver oppgave for DIPS - møte

Datateknikk-studentene Ole Jørgen Hongset (øverst til venstre), Kristoffer Jakobsen (nederst til venstre), Sander Holdal (øverst til høyre) og Johanne Holst Klæboe skrev bachelor om hvordan målinger fra smartklokker kan legges inn i DIPS.
Skjermdump: Bjørn Fjukstad

 

Studenter skriver oppgave for DIPS - møte teams

Kristoffer S. Dahl (øverst til venstre), Christopher Hansen Gabrielsen (nederst til venstre), Ådne Wolden Ovesen (øverst til høyre) og William Harald Elvis Aamodt skrev sin bachelor om språkteknologi. Det å få datamaskinen til å finne medisinske ord og termer i fritekst.
Skjermdump: Bjørn Fjukstad

 

Sommerstudenten Johanne Holst Klæboe

Johanne Holst Klæboe var den eneste jenta blant 12 datateknikkstudenter i Bodø. Nå sikter hun videre mot master.

Relatert