Sommer og support med DIPS Front

Publisert

Det er snart tid for sommerferie og når ressurspersoner man vanligvis går til ved behov for bistand har fri, da er det lurt å ha en plan for hvilke oppgaver som skal ivaretas, og hvordan. Vi har tatt en prat med våre konsulenter på support for å gi dere noen tips til hva dere bør tenke på før ferietiden starter.

Solnedgang Ulriken

Solnedgang Ulriken

Det er snart tid for sommerferie og når ressurspersoner man vanligvis går til ved behov for bistand har fri, da er det lurt å ha en plan for hvilke oppgaver som skal ivaretas, og hvordan. Vi har tatt en prat med våre konsulenter på support for å gi dere noen tips til hva dere bør tenke på før ferietiden starter.

Vil det være noen på support som kan hjelpe til hvis det oppstår utfordringer i sommer?

Ja, vi har tilgjengelige konsulenter som kan bistår deg som vanlig på support. Åpningstidene er som normalt, mandag til fredag fra 08 til 16.

Trenger du bistand er du velkommen til å kontakte oss via DIPS Kundesak eller på telefon 75 59 22 00.

Ved problemer med innlogging til DIPS Kundesak, ta kontakt med oss på telefon.

Har dere nyttige tips til systemansvarlige før sommermånedene setter inn?

Det viktigste er å være godt forberedt. Pass på at de som skal ha systemansvar i sommer har fått de tilgangene de trenger.

Hvis det er noen andre i organisasjonen som skal overta ledernes oppgaver i ferien, må dere huske å gi vedkommende de nødvendige tilganger.

Det er også viktig at flere i organisasjonen har tilgang til å ordne oppkobling til systemet, slik at vi kan hjelpe ved behov.

 

​Gjør nødvendige avklaringer med ressurspersoner.

Husk å booke ressurser for arbeid etter ferien før du tar ferie, slik at arbeidet ikke havner langt ned i køen når du er tilbake.

 

Videre ser vi ofte at følgende spørsmål går igjen i ferien:

Må vi betale for å få bistand av dere dersom andre enn systemansvarlige tar kontakt?

Support er i all hovedsak inkludert i avtalen dere har med oss, og om sommeren er vi rause med å hjelpe kundene våre uavhengig av hvem som tar kontakt. I ferietiden kan vi bli kontaktet om bistand til oppgaver som deres systemansvarlige normalt sett ville ivaretatt.Vi bistår dere gjerne også med disse oppgavene, men i noen tilfeller vil disse falle utenfor supportavtalen og blir da fakturert etter medgått tid og gjeldende timesatser.

Jeg har glemt passordet mitt. Hva skal jeg gjøre?

Vi bistår gjerne med å endre passord og tilganger på vegne av systemansvarlig eller dens stedfortreder. Dette er ikke er del av supportavtalen, og vil bli fakturert etter medgått tid og gjeldende timesatser. Det kan være lurt å alltid ha minst èn person med tilgangsrettigheter i fagsystemet om sommeren som kan hjelpe ansatte med å finne passordet eller opprette et nytt.

For fagsystemet CosDoc kan man opprette en rolle som gir tilgang til å opprette eller redigere identiteter på egne enheter. Denne rollen legges i en profil som tildeles utvalgte ansatte (bør ikke gis til alle). Da er du ikke avhengig av at personer med systemansvar-tilgang er tilstede gjennom hele ferieperioden.

Veileder for dette finner du her:  Redigere ansatte sine brukere uten å være systemansvarlige

Hvordan ivaretar vi e-meldinger i CosDoc i ferien?

Det er viktig at den daglige jobben med å sende/svare på e-meldinger ivaretas, også i ferien. Sørg for at utvalgte ressurser har kunnskap og oppsett i sin profil slik at dette kan utføres på en god måte. Videre er det viktig at man alltid har noen på jobb, som er ansvarlig for meldinger som mottas på øverste nivå i organisasjonen. Det er på øverste nivå at for eksempel nye pasienter blir meldt. De samme ressursene må i tillegg følge med på DIPS Communicator for å se at meldingsutvekslingen går som normalt og at ingen meldinger er avvist på vei til eller fra CosDoc.

Oppsett av e-meldingsansvarlig på 0 som ikke er systemansvarlig

E-melding og hvordan de varsles

 

Med dette ønsker vi alle våre kunder en riktig fin sommer og husk solkrem! 

Sommerhilsen fra supportkonsulentene i DIPS Front.