Sosial

EN BEDRE HVERDAG

DIPS Sosial støtter alle deler av sosialtjenestens saksbehandling. Du får en logisk oversikt over tjenestemottakerens journal, planer, vedtak & tiltak, klientregnskap og kartlegging.

 

ENKEL SAKSBEHANDLING

  • Svært gode rapporteringsmuligheter
  • God kvalitetssikring av inndata til bl.a. statistikkformål
  • Gode søkemuligheter - lett å definere egne søk
  • Enkel oppfølging av oppgaver
  • Tilgangskontroll mellom flere avdelingskontor

 

 

ALLTID OPPDATERT PÅ STATUS

Nøkkeltallene fra NAV presenteres oversiktlig med ledelsesinformasjon for DIPS Sosial. Oversikten er tilgangsstyrt, og ivaretar målekortdata tilsvarende uttrekket som Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker.

Sensitiv klientinformasjon vil skjules, og kan derfor vises utenfor sikker sone. Ledelsesinformasjon sine mange oversikter gir deg som leder mulighet til å ha oversikt og følge utviklingen over tid.

Salgsargumenter integrasjon

Nøyaktig og tidskritisk informasjon

På rett plass til rett tid.

Tilpasset hovedarbeidsflate

Viser kliniske data og dokumentasjon fra ulike fagapplikasjoner

Se all data i ett system

Samle journaldata i ett felles journallager