Stadig flere bestiller legetime selv

Stadig flere bestiller legetime, bytter fastlege eller bruker nettet til å lese seg opp på sykdommer og lidelser

Lege fører journal

Nordmenn fortsetter å skjerpe appetitten på digitale helsetjenester. Stadig flere bestiller legetime, bytter fastlege eller bruker nettet til å lese seg opp på sykdommer og lidelser.

 

I 2016 fikk alle landets innbyggere tilgang til deler av sin digitaljournal via PC, mobil og nettbrett, og dermed ble enda en ny verden av digitale bruksmuligheter åpnet for pasientene. Norsk e-helsebarometer, viser økt involvering i egen helsesituasjon.

 

Vår undersøkelse stadfester at nordmenn i stadig større grad involverer seg selv digitalt i egen behandling hjemmefra. Og de opplever en positiv effekt av digitaliseringen gjennom større nærhet til egen helse, sier markedsdirektør Karl Arne Jespersen i DIPS

 

Fra 2016 er for eksempel andelen nordmenn som har bestilt time på nett hos fastlegen, økt fra 31 til 42 prosent. Andelen som har lest legers eller sykehusets vurdering er mer enn doblet, fra seks til 13 prosent, mens andelen som sier de har byttet lege eller fastlege på nettet også har økt. Vi er sikre på at den positive utviklingen fortsetter, sier han.

 

Helsepersonell som smiler

 

KVINNER FORTSATT MEST AKTIVE

Undersøkelsen viser at kvinner jevnt over er noe mer aktive enn menn, mens aldersgruppen 20-49 år bruker digitale helsetjenester noe hyppigere enn øvrige aldersgrupper. – Spesielt gledelig er det å se at andelen som svarer at de ikke har benyttet noen av de oppgitte helsetjenestene, er blitt betydelig mindre. I fjor svarte nær halvparten mennene, mot 37 prosent av kvinnene, at de aldri har benyttet slike muligheter på nettet. I år svarer bare èn av fire kvinner, og èn av tre menn at de har ikke benyttet seg av slike helsetjenester på nettet, forteller Jespersen. – Undersøkelsen stadfester et klokkeklart budskap som pasient-Norge har sendt til myndigheter og politikere gjennom flere år: Nordmenn ønsker flere helsetjenester lett tilgjengelig på mobil og nett, og de mener seg mer enn kompetente nok til å delta digitalt i egen behandling, sier Karl Arne Jespersen.

 

SKRYTER AV TJENESTENE

I Norsk e-helsebarometer blir befolkningen også bedt om dele sine erfaringer med nettløsningene de har benyttet. Valg eller bytting av fastlege, samt bestilling av legetime, får mest skryt av respondentene som svarer at de har brukt tjenestene aktivt. 72 prosent gir uttrykk for at de var godt fornøyd med tjenesten som gav dem muligheten til å lese legens eller sykehusets vurdering, og 78 prosent roser muligheten til å kommunisere direkte med helse- og legepersonell.

 

HER FINNER DU DIGITALE HELSETJENESTER

 

HELSENORGE.NO

 • Samler helsetjenesten på nett for å gjøre helse-hverdagen enklere
 • Kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter
 • Tjenester som resepter, egenandeler, frikort, pasientreiser, kjernejournal, mine vaksiner, bytte fastlege, velge behandlingssted, melde bivirkninger, innsyn i journaldokumenter ved (noen) norske sykehus

MINJOURNAL

 • Nettsted for sikker dialog mellom pasienter og helsevesenet i Helse Sør-Øst.
 • Pasienten får tilgang til deler av pasientjournalen, samt tilgang til tjenester som ikke krever innlogging (for eksempel bestilling/endring av time på sykehuset, avlysning av timeavtale, bestilling av hjemmetjenester.)

PASIENTJOURNAL

 • I pasientjournal vil pasienten se de aller fleste dokumentene i sin egen sykehusjournal. I dag kan pasienter i Helse Vest og Helse Nord se egne journaldokumenter på nett fra og med det tidspunktet tjenesten åpnet.

KJERNEJOURNAL

 • Alle nordmenn med fødsels- og personnummer har fått sin egen med pålogging på helsenorge.no.
 • Samler utvalgte viktige helseopplysninger; f.eks. legemidler, kritisk info, pasientens sykehistorie og pårørende.
 • Gir helsepersonell med tjenstlig behov rask tilgang til disse opplysningene.
 • Leger må legge inn kritisk informasjon, pasienten kan selv legge inn andre opplysninger.

E-RESEPT

 • En elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon.
 • Benyttes av alle legekontor, legevakter, apotek og nesten alle bandasjister.
 • Over 80 prosent av alle resepter som utstedes er elektroniske.

Relatert