Strukturerte pasientjournaler

Publisert

Tredjegenerasjons pasientjournaler skal ikke bare lagre opplysninger, men også trekke ut informasjon slik at vi kan bruke den på nye måter.

Se din pasientjournal

 

Hva er strukturert journal

Enkelt forklart kan man si at i en strukturert journal blir en større andel av informasjonen standardisert. Samtidig gjøres den maskinlesbar slik at den har teknologistøtte mot andre systemer, sier Tomas Nordheim Alme som er medisinsk direktør i DIPS ASA.

Et eksempel på dette kan være at en lege skriver i en journal at pasienten skal tas inn til kontroll om tre måneder som fritekst. Da skjer det ingenting med den informasjonen med mindre noen husker å sette opp selve timebestillingen. I en strukturert journal kan man derimot sette opp tid for neste kontroll direkte i dokumentasjonen og da booker systemet en ny time automatisk.

 

Beslutningsstøtte

- Så lenge ting er i fritekst har vi ingen mulighet til å sjekke at det samsvar mellom informasjonen som vi lagrer om den samme pasienten. Nå kan vi legge opp beslutningsstøtteregler som går i bakgrunnen og sjekker at det er konsistens i informasjonen som vi legger inn i journalen. Skjer det for eksempel en forandring i informasjonen om pasienten kan beslutningsstøttereglene gi en automatisk varsling om at her er det noe vi bør se nærmere på og som gjør at vi vurderer  pasienten nærmere, forklarer Alme.

Måten som journalen utvikles på skal også bidra til å fjerne uønsket variasjon, det betyr at to pasienter med den samme tilstanden skal kunne forvente å få  lik behandling  når de kommer til sykehuset og at det ikke er dagsformen til helsearbeiderne, eller andre tilfeldigheter som avgjør hvilken behandling man får. 

 

Èn pasient èn journal

Fortsatt er det slik at informasjonen som sykehuset har om deg bare er tilgjengelig på det sykehuset du har vært pasient. Men på sikt er målsetningen at all helseinformasjon om hver enkelt av oss skal samles ett sted og i èn journal som følger pasienten uansett hvor hun befinner seg. Pasientjournalloven som gjør dette mulig ble vedtatt i juni, og det er forventet at den vil tre i kraft ved årsskiftet.

"Nå utvikler vi tredjegenerasjon av journalsystem, som kan trekke ut og benytte informasjonen slik at vi får nytte av den til mer enn å lese den som dokumenter."

-  Dagens journalsystemer er det vi kan kalle andregenerasjonssystemer. Det vil si at informasjonen er digitalisert og har fått økt tilgjengelighet. Nå utvikler vi tredjegenerasjon av journalsystem, som kan trekke ut og benytte informasjonen slik at vi får nytte av den til mer enn å lese den som dokumenter. Dette er et nybrottsarbeid som vil komme norske pasienter til gode. Teknologien er ny og her er vi nok verdensledende, så vi ser mot internasjonale markeder, avslutter Alme. 

 

Av: Tomas Alme, produktsjef i DIPS ASA

Relatert