Torgeir Micaelsen til DIPS-forum 2016

Publisert

Torgeir Micaelsen kommer og holder foredrag under DIPS-forum 2016, her finner du tema om hva han skal snakke om

Vi har vært så heldig å få Torgeir Micaelsen til DIPS-forum 2016. Han skal holde foredrag om temaet "En mobil helserevolusjon: Skummelt eller en stor mulighet for vår felles helsetjeneste?"

Portrettbilde av Torgeir Mikaelsen

Foto: Torgeir Micaelsen, Stortinget

 

Vi står overfor et banebrytende teknologskift. Det pågår allerede en helserevolusjon. Denne muligheten skal vi gripe.

Det er på tide å utfordre tradisjonelle måter å levere helsetjenester på. Ny mobil helseteknologi kan sørge for bedre behandling og oppfølging av pasientene, samtidig som helsetjenesten sparer både tid og penger. Framtidas sykehus og helsetjenester trenger ikke være bundet av fysiske rammer, da samhandling og kommunikasjon kan skje gjennom blant annet tele-medisinske løsninger over nett og ved hjelp av mobilen.

 

Ny helseteknologi

Nye digitale tjenester bidrar til at innbyggere og pasienter kan ta aktive valg rundt egen helse og gis mulighet til å påvirke eget helsetilbud. Arbeiderpartiet vil bruke ressursene i Helse-Norge bedre, og sette pasientene i stand til å ta reell styring i eget liv. Helsetjenesten er foreløpig ikke rigget for å håndtere den nye helseteknologien, og det er avgjørende at det tas grep nå.

Vår felles helsetjeneste er avhengig av å ligge helt i front. Den skal tilby den beste behandlingen når du blir syk, ligge i front på de forebyggende tiltakene og sørge for god kommunikasjon mellom ulike tjenester og mellom behandler og pasient. Vi må ikke la gårsdagens strukturer hindrer morgendagens løsninger. Fra politisk hold må vi følge med, skjerpe tilretteleggingen.

Arbeiderpartiet har gjennom flere initiativ i Stortinget den siste tiden forsøkt å lede vei.

Relatert