Bäst i världen på e- hälsa 2025

DIPS ambition är att bidra till att Sverige når målet att Sverige ska bli bäst i världen på e- hälsa 2025. Vi vill gärna träffa dig för att tillsammans med dig förstå, utforska och beskriva denna Odyssey.

Hur ser framtidens vårdsystem ut? Vilka politiska beslut behövs för att Sverige ska uppfylla visionen att bli bäst på ehälsa? Idag har Sverige tiotusentals system som inte hänger ihop och som behandlar och använder data på olika sätt. 

Kom och träffa oss och diskutera framtidens vårdsystem

 

Träffa oss under Almedalsveckan!

Måndag 3:e juli - Stallgården

08:30 - 09:30 Frukost

Vardagsberättelser från det bästa e-hälsolandet 2025

Vad betyder det för mig som medborgare, patient, anhörig eller vårdpersonal att leva i landet som är bäst på e-Hälsa 2025? Tillsammans med några av Sveriges främsta ”teknikspanare” har vi skapat tre möjliga berättelser i teaterformat som blir bakgrund för diskussionen.

 

Dag Forssén

Hälso-tech spanare från RISE SICS.

Delar med sig av sina erfarenheter från forskning kring AI, monitorering och health-communites

 

Fredrik Löfgren

Sveriges ”robotman” delar med sig av tankar kring vilken roll roboten och AI kan komma att spela 2025

 

Karl Arne Jespersen

Marknadsdirektör på en av Nordens största leverantörer av e-Hälso system

15:00 – 16:00 Seminarium

Hur ska Sverige bli bäst i världen på e-hälsa 2025?

Personcentrerad vård och digitala lösningar är några av nycklarna att nå målet. DIPS har bjudit in tre personer med bred erfarenhet och spännande åsikter om hur vi utmanar systemet och oss själva.

 

Daniel Forslund

Innovationslandstingsråd SLL

 

Sara Riggare

Doktorand, Karolinska InstitutetGöran Stiernstedt

MD, is a Senior Health Care Advisor at Rud Pedersen

17:00 –19:00 Mingel

Hur ser framtidens vårdsystem ut?

Vilka politiska beslut behövs för att Sverige ska uppfylla visionen att bli bäst på ehälsa? Idag har Sverige tiotusentals system som inte hänger ihop och som behandlar och använder data på olika sätt.

Kom till vårt mingel i Almedalen, vi bjuder på dryck och tilltugg

Anmäla dig här