BIG DATA in i DIPS

Forskningsprojektet BIGMED har som mål att bidra till en mer effektiv och mer precis patientbehandling. DIPS har ett djupt deltagande i projektet med en önskan om att snart kunna ge läkarna bearbetad BIGDATA-information i DIPS-journalen – inklusive gentester.

Sykepleier med ipad

BIG data MEDical (BIGMED) startar 1 januari 2017 och forskningen kommer att pågå i flera år. Allt handlar om att använda de stora datamängderna – så mycket information om patienten och diagnosen som möjligt – filtrera och analysera allt elektroniskt, och skapa en presentation av fynden i DIPS så att informationen hjälper läkaren att ta beslut om bästa möjliga behandling.

–  Vi är ute efter en lösning mer än ett forskningsresultat, preciserar professor Erik Fosse vid Intervensjonssenteret på Oslo universitetssjukhus. Han leder projektet som med hjälp av 60 miljoner från Norges Forskningsråd har en totalbudget på 120 miljoner kronor. Han beskriver projektet som en blandning mellan forskning och näringsutveckling – med sjukhus, akademi och näringsliv som likvärdiga partners. Målet är att skapa enkla verktyg som kan bidra i läkarens beslutsprocess, redan om ett halvår.

Professor Erik Fosse vid Intervensjonssenteret på Oslo universitetssjukhus

 

Nödvändig strukturering

– Det handlar om hur vi i framtiden, med tillgång till de enorma mängderna med information som vi vartefter får om patient och sjukdom, ska kunna ta korrekta beslut om behandling. Vi har redan nu mycket information och använder allt oftare gentester för att få veta mer om hur du tillgodogör dig läkemedel. Denna information kan vi automatisera och systematisera. Inte för att det är spännande utan för att det är helt nödvändigt, förklarar Fosse.

– Om vi tar hela analysresultat för en människa ger det en textfil på cirka 3 gigabyte. Vårt mål med forskningen är att vår DIPS-journal i framtiden ska innehålla BIGDATA-information, tillägger medicinsk direktör Tomas N. Alme i DIPS ASA.

Gentest för användning

I hundratals år har patienter fått läkemedel för att bota olika sjukdomar, och kunskapen om hur dessa verkar är generellt god. Men gentester avslöjar ständigt fler läkemedel som inte verkar på alla, eller som kan ge enskilda patienter stora biverkningar.

– I fjol innehöll den lista som FDA (Food and Drug Administration) ger ut i USA 20 läkemedel där man rekommenderar användning av gentest för att sätta in dem. Men just nu är den uppe i över 100. Ett gentest kan avslöja om det är någon vits att ge dig just denna substans. Vartefter kommer det att bli ett juridiskt och etiskt problem att inte göra ett gentest, menar Fosse.

Undvika felmedicinering

Fosse vet att man i debatten om gentester för att bota sjukdom är rädd för att öka läkemedelskostnaderna. Man fruktar att läkaren oftare väljer dyra och alternativa läkemedel. Han menar dock att det totalt sett blir mycket billigare för hälsosektorn att sluta ge medicin som inte ger avsedd verkan, och inte minst slippa att behandla allvarlig sjukdom som konsekvens av felmedicinering.

Projektledaren för BIGMED tror också att själva patientvården på sjukhusen kommer att kunna ske mer effektivt med bättre tillgång på  beslutsstöd från digitala verktyg.

Alla måste bidra lika mycket

– För oss är det viktigt att alla de olika fackområdena är med lika mycket i projektet. Det finns en stor potential i BIGMED, men de hjälper inte om vi inte får med hela bilden. Alla fackområden måste inse att alla är lika viktiga för att projektet ska lyckas, menar Alme. I processen är det mer än bara fackområdena som ska väga lika mycket. Forskningen ska både lösa IT-teknologiska problem, kliniska processer, och få juridiska verktyg på plats för lösningen. Projektet har satts upp med en tidsram på tre år, men kan total sett använda fyra.

 

BIGMED:

■ BIG data MEDical-lösningen (BIGMED) ska lägga grunden för en IKT-plattform som tar bort de analytiska flaskhalsarna i precisionsmedicin, och leder vägen för integration av ”big data”-analys i klinisk behandling.

■ BIGMED-lösningen möjliggör behandling anpassad till varje patients individuella och unika särdrag.

■ Tre tillstånd har valts ut i forskningsprojektet: tjocktarmscancer med spridning, plötslig hjärtdöd och ärftlig genetisk sjukdom.

■ BIGMED inkluderar patientorganisationer, akademi och näringslivspartners, däribland DIPS ASA.

Related