E-hälsa för nordiska förhållanden

Nyckeln till en effektiv hälso- och sjukvård

Digitala lösningar för vårdpersonal 

E-hälsa som begrepp betyder för oss en digital verktygslåda som effektiviserar och förenklar vardagen för vårdpersonal i hela vård- och omsorgssektorn - det gäller läkaren, överläkaren, sjukhusdirektören, sjuksköterskan, socialförsäkringssystemet, patienten, anhöriga m. fl. 

 

Ett sätt att tänka 

Sett ur en bred synvinkel beskriver begreppet e-hälsa inte bara teknisk utveckling, utan också ett sätt att tänka, en hållning och en internationell holistisk inställning att förbättra hälsotjänster både lokalt och globalt. DIPS och våra partners är med och skapar denna förändring.

DIPS Filosofi

En patient – en journal

Tillsammans skapar vi patienternas hälsotjänst

En patient – en journal 

För att kunna skapa patientens hälso- och sjukvård är goda och trygga system en förutsättning. Vårdpersonalens vardag är dock ofta präglat av att den information som för tillfället behövs är fragmenterad över många olika system. 

I Norge arbetar DIPS för att sömlös kommunikation och samspel mellan vård- och hälsoorganisationer och över regionala gränser ska kunna realiseras. Vi arbetar för att sjukhusen ska kunna effektivisera sina arbetsprocesser och gör stora ansträngningar för att norska sjukhus ska vara bland de främsta i Europa. På ett område har Norge sackat efter, och det är när det gäller delning av patientdata mellan de olika delarna inom hälsoväsendet. 

Norge har världens strängaste lagstiftning för personlig integritet, tuffa krav från ett offentligt finansierat hälsoväsende, ett skärpt fokus på kvalitet och inte minst en besvärlig geografi med långa avstånd, ruff natur och en hälso- och sjukvård spridd över hela landet. Genom motionen ”En medborgare – en journal” (stortingmelding nr. 9 Én innbygger – én journal) finns nu en plan för en lagändring som förenklar detta. Det kommer att leda till att det norska hälsoväsendet kan gå vidare till ännu bättre lösningar tvärs över gränser mellan sjukhus och mellan de olika nivåerna inom hälso- och sjukvården – vi glädjer oss över att vara med på resan!

 

Öppna standarder

Vi öppnar dörrarna för dig som patient

Öppna standarder

Vi ser gärna på DIPS som sjukhusens nervsystem. I över 27 år har vi sörjt för att specialistsjukvården effektivt kan ta kvalificerade beslut baserat på korrekt information uppdaterad i realtid, tillgänglig där de behöver den och när de behöver den. 

Som leverantör till något så viktigt som sjukhus erbjuder DIPS en uppsättning integrationsmöjligheter för att klinisk data och dokumentation som produceras i olika IT-system och applikationer ska göras tillgängligt och att vi tillsammans kan utveckla system som talar ett gemensamt, standardiserat språk. Detta val gjorde DIPS för länge sedan, och vi är övertygade om att öppna lösningar baserade på öppna standarder är framtiden. 

För vårdpersonal – av vårdpersonal

Vi känner branschen

 

Vi känner branschen 

DIPS är ett robust och pålitligt journalsystem som körs 24 timmar om dygnet runt på norska sjukhus. Vi har lång erfarenhet i branschen och kan tryggt säga att vi vet vad vi håller på med. Våra duktiga medarbetare använder de nyaste verktygen och metoderna för att utveckla framtidens eHälsosystem, och vi vet att de är stolta över att vara med och förbättra hälso- och sjukvården. 

Vi har genomfört otaliga lyckade implementeringsprojekt. Vi förstår hur komplicerat det är att sätta upp ett kritiskt patientsystem så att det fungerar bra, hur man konverterar data från gamla system och hur man sätter upp säkra och robusta rutiner för systemdrift.  

Resultatet visar att alla systeminstallationer och implementeringsprojekt med DIPS har genomförts på utsatt tid och inom budget. Det är en historik som är svår att överträffa. Våra medarbetare går till jobbet varje dag med ett mål i huvudet: att vara med och utveckla världens bästa journalsystem! 

Vad betyder e-hälsa för DIPS?