Fler bokar läkarbesök själv

Publiserad

Norrmän fortsätter att använda digitala e-hälsotjänster. Det blir fler som bokar sina läkarbesök, byter läkare eller använder internet för att läsa på om sjukdomar och åkommor

Norrmän fortsätter att använda digitala e-hälsotjänster. Det blir fler som bokar sina läkarbesök, byter läkare eller använder internet för att läsa på om sjukdomar och åkommor. 

Under 2016 fick de norska invånarna tillgång till delar av sin digitala journal via sin PC, mobil eller surfplatta vilket skapade en ny värld av digitala möjligheter för patienter. Den norska e-hälsobarometern visar på ökat engagemang i den egna hälsosituationen. Vår undersökning bekräftar att norrmän i allt högre grad engagerar sig digitalt i sin behandling hemifrån. Och de upplever en positiv effekt från digitaliseringen av sin egen hälsa, säger Karl Arne Jespersen, marknadschef på DIPS 

 

Exempelvis, år 2016 ökade andelen norrmän som bokade ett digitalt läkarbesök hos allmänläkaren från 31 till 42 procent. Andelen som har läst läkarens eller sjukhusets bedömning har mer än fördubblats, från sex till 13 procent, medan andelen som säger att de har gjort digitala läkarbesök eller bytt läkare också ökat.

 

Vi är övertygade om att den positiva trenden kommer att fortsätta, säger Jespersen. 

 

KVINNOR FORTSATT MEST AKTIVA 

Undersökningen visar att kvinnor i genomsnitt är något mer aktiva än män, medan åldersgruppen 20-49 år använder digital sjukvård något oftare än andra åldersgrupper.  

"Det är särskilt glädjande att se att andelen svarande som inte har använt någon av de nämnda tjänsterna som tillhandahållits har blivit betydligt mindre.” Förra året svarade nästan hälften av männen och 37 procent av kvinnorna, att de aldrig använt digital vård online. I år svarar bara en av fyra kvinnor och en av tre män säger att de inte har använt sådan vård på nätet, säger Jespersen. - Undersökningen bekräftar budskapet som patienten har skickat till myndigheter och politiker i flera år. Norrmän vill ha mer hälso- och sjukvård lättillgänglig på mobil och internet, och de tror sig vara mer än tillräckligt kompetenta att delta digitalt i sin egna behandling, säger Karl Arne Jespersen. 

 

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA 

I den norska e-hälsobarometern uppmanas befolkningen också att dela sina erfarenheter med de online-lösningar de har använt. Valet av eller ersättandet av allmänläkaren, samt bokning av läkartid, uppmuntras mest av de svarande som svarar att de har använt tjänsterna aktivt. 72 procent uttrycker att de var nöjda med tjänsten som gav dem möjlighet att läsa läkarens eller sjukhusets bedömning och 78 procent berömmer möjligheten att kommunicera direkt med hälso- och sjukvårdspersonalen

 

Related