Du hittar oss i monter B07: 06

 

 

Framtiden är öppen

Publiserad

DIPS ASA är ett av de största programvaruföretagen för e-hälsolösningar i Norden og vi skapar innovativa IT-lösningar för en effektiv hälso-och sjukvård.

DIPS är ett av de största programvaruföretagen för e-hälsolösningar i Norden och vi skapar innovativa IT-lösningar för en effektiv hälso- och sjukvård.

Messehallen til ehelsekonferansen Vitalis

DIPS utvecklar programvara i gränssnittet mellan kliniska processer och patientlogistik och våra lösningar är marknadsledande i funktionalitet och säkerhet.

Vi har avtal med de flesta norska sjukhus som utgör 3 av 4 helseforetak (sjukvårdsregioner). Klicka här för att se alla sjukhus i Norge som använder DIPS i dag.

                

DIPS har 300 kompetenta medarbetare, där 30% av dem har vårdbakgrund. Vårt huvudkontor ligger i Bodø, och vi har avdelingskontor i Stockholm, Oslo, Bergen, Trondheim och Tromsö.

Valet av den öppna plattformen openEHR, och användningen av arketyper som grund för strukturerade elektroniska patientjournaler har varit en framgångsfaktor vad gäller innovation inom e-hälsa och vi har blivit en viktig aktör i branschen kring denna internationella fria plattform.

 

DIPS Arena – öppenhet ger innovation

• Samverkan mellan alla aktörer i vården

• eHälsa för sjukhusvård och primärvårdsläkare

• Strukturerad information från medicinska journaler, alltid uppdaterad och tillgänglig

• Elektroniskt arbetsflöde för kontinuerlig övervakning

• Beslutstöd

• Inkluderar både administrativa data och patientjournaler

• Integrerad med över 100 externa system

• Expertkunskap om organisationsutveckling

• 1/3 av våre medarbetare har vårdbakgrund

• Patientjournal på Skandinaviens största sjukhus, Oslo universitetssykehus

 

Har du planerat att åka til Vitalis 2017?

Kom och besök oss i vår monter för en demonstration av DIPS, få en pratstund eller ordna ett exklusivt möte. 

Du hittar oss i monter B07: 06