Leveransduglighet

Leverantörskapacitet

En bra implementering av ett vårdsystem är lika viktig som mjukvarornas egenskaper. Om systemet inte implementeras rätt, och det saknas mål för att få önskad effekt av produkten, kommer investeringen att ge lägre värde och extra kostnader i form av besvär och frustration bland användarna.

Vi på DIPS har lång erfarenhet av att implementera våra lösningar. I samarbete med konsultföretaget Deloitte har vi de senaste 15 åren genomfört nästan 20 implementeringar på Norska sjukhus av olika storlek. Alla dessa implementeringar har genomförts på avtalad tid, pris och kvalitet.

 

Den största installationen i Norden, Oslo Universitetssykehus, gjordes ”på tid och under budget”.

Alle projekt i tid

* En dag försenad uppstart