Om oss

OM DIPS AS

DIPS grundades 1987 i Nordlands län och ägdes fram till 1997 av landstinget då DIPS AB bildades. Bolaget ägs idag av de anställda, landstinget i Nordland och av Vest-Agder samt Diakonhjemmets Sjukhus.

Från starten i kjällaren på Nordlands Centralsjukhus har företaget vuxit och blivit den största leverantören i Norge, med 85% av specialisthälsotjänster som kunder och företaget har idag 270 anställda.

För vårdpersonal – av vårdpersonal

Systemen vi utvecklar är viktiga arbetsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal. Därför har vi alltid värderat att ha hälsopersonal med i utveckling av systemen. I dag jobbar 8 läkare, 30 sjuksköterskor och en lång rad andra vårdprofessioner i DIPS med att planlägga, utveckla, testa och implementera DIPS-system.

DIPS eHealth AB

Nu har vi öppnat kontor i Stockholm.  Med oss har vi vår nyutvecklade vårdinformationsplattform, DIPS Arena, som just nu är i pilotfas på flera norska sjukhus.

ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE