DIPS Arena

DIPS Arena

En nyutvecklad, modern och öppen EPJ-plattform

Öppen och strukturerad journal för kliniskt process-stöd

En plattform för interaktiv samhandling

Stöd för patientmedverkan

En öppen plattform

Dagens vårdsystem är baserade på leverantörsspecifika datadefinitioner som bestäms av de privata leverantörerna. Om vi skall lyckas med digitaliseringen av vården behövs öppna plattformar för hälsodata som gör viktigt information tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

DIPS AS har därför valt att basera sitt nya vårdinformationssystem DIPS Arena på OpenEHR-standard. Detta val gör det långt enklare att dela information mellan system och inte minst blir det enklare att utveckla ny appar för att fånga eller visa klinisk information.

På samma sätt som vi idag kan välja mellan en lång rad appar till våra smartphones, tillverkade av olika leverantörer, kommer hälso- och sjukvårdspersonal och patienter att få tillgång till appar som inte behöver vara utvecklade av leverantören av plattformssystemet. En sån utveckling kommer att säkerställa konkurrens för att bygga de bästa produkterna för patienter och vårdpersonal även efter att plattformssystemet är valt.

Vi är övertygade om att öppna plattformar för e-hälsa är framtiden. Och den är här nu.

DIPS Patientjournal

  • Journaler för 4,3 miljoner patienter
  • 80.000 användare
  • Världsledande teknologi för hälso- och sjukvårdssektorn
     
Lär dig mer om DIPS Patientjournal