Vinner värdefull tid

Publiserad

Med DIPS Arena går tidsanvändningen för att registrera en ny vårdpatient ner från 120 till 15 sekunder. Antalet klick är 78 procent mindre än det var i DIPS Classic.

Med DIPS Arena går tidsanvändningen för att registrera en ny vårdpatient ner från 120 till 15 sekunder. Antalet klick är 78 procent mindre än det var i DIPS Classic.

 

 

Illustrasjon på løsninger til DIPS Arena

Foto: Vårdkjedan 

 

- Tiden är en viktig faktor i vården. Målet med DIPS Arena är att tillhandahålla ett verktyg som ger bättre stöd, större överblick och förståelse, men som också sparar tid för användaren. Klicktesten är  hittills mycket lovande, säger seniorrådgivare Siv Marie Lien, ursprungligen specialistsjuksköterska. Trots att arbetet på DIPS fyller dagarna tar hon ibland extra pass på Lovisenbergs sjukhus för att hålla kontakten med sitt fält.

 

GENERELLT MÅL

- att antalet klick skulle minska jämfört med motsvarande verksamhet i DIPS Classic, har varit ett allmänt förhållningssätt för hela produktionen av  DIPS Arena, säger Lien. På flera områden halveras tidsåtgången. Det är DIPS mycket nöjda med. Till exempel minskar tiden för registrering av en ny akutpatient med 88 procent. När Oslo Universitetssjukhus introducerade Vårdförlopp Cancer år 2016 beräknade de själva att det genomsnittliga antalet klick i den nya versionen minskade med 80 procent på de olika verksamheterna. Den 20 november i år fick 80 samordnare i Helse Nord tillgång till Vårdförlopp Cancer i DIPS Arena, och återkopplingen från Helse Nord liknar den som kom från Oslo.

 

Samordnarna behöver inte längre relatera till ett brett spektrum av koder som manuellt ska skrivas in i journalsystemet – istället finns en kod för varje steg som patienten går igenom. Nu behöver samordnarna bara registrera datum så kodar journalsystemet automatiskt. En av användarna rapporterar med ett stort leende att -DIPS Arena är "läskigt" lätt att arbeta med! - En process som tidigare tog 15 minuter att slutföra har reduceras till fem minuter. Det ger lite extra tid en hektisk dag, sammanfattar Lien.

 

MYCKET BÄTTRE ÖVERSIKT

Vårdförlopp Cancer i Arena är visserligen lite orättvist att jämföra med DIPS Classic eftersom funktionaliteten där utvecklades under enorm tidspress. Efter att DIPS hade stoppat alla nya utvecklingar i Classic blev det mer en nödlösning än en lösning. Att DIPS Arena-versionen av Vårdförlopp Cancer ger en en helt annan översikt och bättre arbetsflyt är därför inte så konstigt. Siv Marie Lien berättar att det är speciellt på hänvisningar som en stor minskning av antalet klick kan ses, dessutom ger DIPS Arena en helt annan lista över referenser. "Vi har betonat att DIPS Arena bör bidra avseende kvalitet och patientsäkerhet i olika processer, så att patienten får snabb och bra uppföljning. Till exempel finns det mycket logik och funktionalitet i DIPS Arena som avser patientsäkerhet. Det går inte att skriva ut en patient innan det bestäms huruvida det ska följas upp eller inte, förklarar Lien.

 

«RECORD HOLDER»

Nuvarande rekordhållare i tidsbesparing DIPS Arena kontra DIPS Classic är den tid det tar att ta bort en inskrivning på avdelningen. Här minskade tidsåtgången från 35 till 3 sekunder!

Siv Marie Lien är mest entusiastisk över att användargränssnittet i DIPS Arena är mycket intuitivt. "Det är lätt att lära sig. DIPS Arena har ett helt annat flöde och det tar inte lång tid att förstå processerna. Samtidigt är begreppen från DIPS Classic ganska kända. Du kommer att känna igen funktionaliteten men se den i nytt format. Siv Marie, har stor erfarenhet av att presentera DIPS Arena hos kunder, på mässor och konferenser. – Senast för en vecka sedan utbrast en svensk läkare som såg programvaran för första gången, att hon bara genom att se mig navigera i systemet förstod hur hon skulle arbeta i det. Vi får i allmänhet mycket bra feedback om användargränssnitt, flöde och färganvändning. Att bara det som ska anmälas, kritiskt information, smitta och så vidare som har starka färger. Resterande delar av programmet går i dämpade färger. Enkla uppgifter är det svårt att reducera antalet klick på. -Jag har jobbat mest med avdelningsposter. Många uppgifter som är relaterade till en inskrivning utförs dagligen och har genom Arena fått en väldigt mycket enklare registreringrutin. Till exempel, PLO, inskrivning och överflyttning av patient. I DIPS Arena är det mycket enklare att förstå hur och varför du gör överföringar, säger Lien. 

 

Related