Oppdatering av NAF Vareregister og NLK-kodeverk

NAF Vareregister oppdateres 24 ganger i året. Oppdateringen vil foreligge rundt 1e og 15e hver måned.

De publiserte lenkene vil være de samme hver gang, men innholdet i mappene blir oppdatert når ny versjon foreligger.

Siste oppdatering av NAF Vareregister laster du ned ved å trykke på filen under.

2406_2

NAF Varenytt

Hvordan importere NAF

Fra 2024 vil publiseringsfrekvens for kodeverket reduseres fra fem til fire ganger i året, med publisering i mars, mai, september og november.

 

NLK er kun aktuelt for de av kundene våre som har tilrettelagt for import av NLK-Norsk Laboratoriekoder. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om dette.

For å følge med på oppdateringer kan dere lese mer på ehelse.no.

Last ned siste oppdatering NLK her.

Gyldig fra 23.05.2024

Implementeres senest 01.07.24

Følgebrev

Hvordan importere NLK

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med oss i Support via Kundesak