Integrasjoner og velferdsteknologi

CosDoc API: Åpne dører til en verden av integrasjoner

I en tid med økende befolkning og et aldrende samfunn står kommunene overfor store utfordringer innen helse- og omsorgssektoren. Velferdsteknologi tilbyr innovative løsninger som kan forbedre livskvaliteten for brukere, effektivisere tjenestene og skape en mer bærekraftig velferd.

CosDoc tilbyr et robust og velutviklet API som gir dere store muligheter til å integrere med andre systemer og tjenester. Ved å berike CosDoc- med integrasjoner som passer deres behov og arbeidsflyt, kan dere forbedre effektiviteten og brukervennligheten i kommunen.

Et åpent API for velferdsteknologi gir store muligheter for å forbedre pasientforløpet og forenkle hverdagen for de som jobber i helse- og omsorgssektoren. Ved å koble sammen ulike systemer og enheter kan man skape en mer effektiv og sømløs samhandling mellom brukere, pårørende, helsepersonell og velferdsteknologiske løsninger.

CosDoc API’et tilbyr integrasjon mot alt fra sensorer, medisinskap og alarmsystemer til avvikssystemer, kjøreruteoptimalisering og trygghetsalarmer.

 

Fordeler med å få på plass integrasjon mot velferdsteknologi i din kommune:

  • Bedre samhandling: Et åpent API gjør det mulig for helsepersonell å få tilgang til relevant informasjon om en bruker fra ett sted
  • Redusert tidsbruk: Automatisering av oppgaver frigjør tid for helsepersonell, slik at de kan fokusere på mer pasientnært arbeid
  • Økt datakvalitet: Data fra velferdsteknologiske løsninger kan brukes til å forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys
  • Økt trygghet og selvstendighet: Med velferdsteknologi kan brukere føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den
  • Forenklet hverdag: Automatiserte oppgaver og smarte løsninger kan gi brukere mer tid og energi til å fokusere på det som er viktig for dem

 

Vi hjelper deg med å komme i gang:

Vårt team av erfarne konsulenter kan hjelpe deg med å få en oversikt over eksiterende løsninger og nye muligheter. Vi vil gjerne bistå deg i integrasjonsarbeidet. Med omfangsrik API- dokumentasjon og god faglig forståelse kan vi gjøre det enklere for deg å komme i gang!

Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om hvordan CosDoc API kan hjelpe deg med å forbedre din kommune!

Med journalsystemet CosDoc kan det enkelt integreres inn ulike nasjonale løsninger. Noen av de nasjonale løsningene er:

 

- Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP): VKP er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene. Vi har siden 2019 hatt kommuner i drift med integrasjon mot VKP. -

- Kjernejournal: Direkte oppslag fra CosDoc til pasientens kjernejournal gir enkel tilgang til nye pasienters legemidler og annen kritisk informasjon. Slik øker pasientsikkerheten, og de ansatte sparer tid på innhenting av nødvendig informasjon. 

- DigiHelse: Med DigiHelse-funksjonalitet til CosDoc, kan din organisasjon enkelt kommunisere med innbyggerene på en sikker og funksjonell måte. DigiHelse bygger på nasjonale standarder og Helsenorge.no som plattform, og er lik for alle innbyggere i alle kommuner, uavhengig av fagløsning.

- SvarUT: Løsningen gir kommunene stor verdi på en rekke områder og nå er dette tilgjengelig fra CosDoc. SvarUT muliggjør digital forsendelse av brev og informasjon fra avdelinger som bruker CosDoc.

Vi har bred erfaring og kjenner våre kommuner, partnere og utvikling i velferdsteknologi godt. Velferdsteknologi er hjelpemidler som gir assistanse til både sykehjem, institusjoner og i de private hjem. 

De bidrar til å øke:
- Trygghet
- Sikkerhet
- Sosial deltakelse
- Mobilitet 

Vi hjelper deg med å komme i gang:

Vårt team av erfarne konsulenter kan hjelpe deg med å få en oversikt over eksiterende løsninger og nye muligheter. Vi vil gjerne bistå deg i integrasjonsarbeidet. Med omfangsrik API- dokumentasjon og god faglig forståelse kan vi gjøre det enklere for deg å komme i gang.

Vi vil gjerne bli din Digitaliseringspartner!

Mulige integrasjoner

Digitale tavler

Få oppdaterte data direkte på deres digitale tavler ved å automatisk hente og skriv inn data fra CosDoc. Dette gir mindre dobbeltarbeid og mer tid til pasienten.

Pasientvarsling

Få oppdatert pasientdata hentet direkte fra CosDoc. Sett opp automatiske registreringer ved utløst alarm.  

Trygghetsalarm

Få oppdatert pasientdata hentet direkte fra CosDoc og sett opp automatiske registreringer ved utløst alarm. Hver alarm kan automatisk registreres i journalsystemet, her er mulighetene mange! 

Avvikssystem

Ved integrasjon mot CosDoc kan den ansatte forholde seg til ett system og ledelsen får bedre statistikk og mulighet til å følge avvik på systemnivå.

Optimalisering av kjørerute

Optimaliserte kjøreruter gir deg mer tid til pasienten. Kjørerutene planlegges optimalt, og du får samtidig en økt personellkontinuitet for pasientene og mer jevne og logiske vaktlister.  

Medisinskap

Integrer pasientens legemiddelliste direkte med deres medisinskap. Dette vil gi mindre feilmedisinering, høyere sikkerhet og kvalitet. 

CosDoc+

Arbeidsoppgaver, pasientinformasjon og dokumentasjonsverktøy er alltid tilgjengelig på mobil og nettbrett ved bruk av CosDoc+. 

Sensorer

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har sensorer eller lignende teknologi dere ønsker integrert mot EPJ.

Innføring av VKP er et strategisk grep for å legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi og e-helseløsninger ved å sørge for sikker og enhetlig informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og CosDoc.
Christine Sandvold
Rådgiver, Stavanger Kommune