Mer tid til omsorg

Vi forenkler arbeidshverdagen

Vår helse- og omsorgsløsning, CosDoc, dekker kommuner sitt behov innen pasientadministrasjon, støtte til helsefaglig arbeid og dokumentasjon. Nærmere 100 kommuner og flere private organisasjoner benytter vårt journalsystem i dag. 


Mobil app

All nødvendig informasjon og oversikt rett i lommen!

Kjernejournal

Tilgang direkte fra CosDoc sikrer riktig pasientinformasjon!

Sikker kommunikasjon

Kommunikasjon via helsenorge.no og e-meldinger er enkelt og sikkert.