Kurs og arrangementer

Velkommen til faglig påfyll med oss! Se arrangementsoversikt for kommende arrangement.

Kommende arrangement

Samspill webinar

Overføring av IOP til nytt barnehage-/skoleår, og arkivering av historikk

I dette webinaret viser vi hvordan du i DIPS Samspill enkelt kan overføre en individuell opplæringsplan til et nytt år i barnehage eller skole. Vi ser også på hvordan du arkiverer historikk, slik at den følger med inn i neste barnehage-/ skoleår. Webinaret passer for deg som jobber med barn og ungdom som har en IOP. Det er gratis, og varer en time.

2 juni, 2022 09:30

Samspill webinar

Hvordan logge på og opprette en ny individuell opplæringsplan?

I dette webinaret viser vi hvordan du i DIPS Samspill logger på og oppretter en ny individuell opplæringsplan (IOP). Webinaret passer for deg som er ansvarlig for utarbeidelse av IOP i skole eller barnehage. Det er gratis, og varer en time.

1 september, 2022 09:30

Samspill webinar

Stafettlogg

I dette webinaret ser vi på den nye versjonen av Stafettlogg, og hvordan du best kan ta dette i bruk. Vi går igjennom oppretting av en stafettlogg, hvordan du legger til nye deltakere og utarbeider samtykke. Vi registrerer oppmerksomheter, mål og tiltak, følger opp og evaluerer disse. Vi viser også hvilke muligheter som finnes for direkte samhandling i løsningen. Webinaret passer for deg som bruker Stafettlogg. Det er gratis, og varer en time.

5 september, 2022 09:30

Fysisk kurs i Samspill - arrangeres i Eidsvoll

Del 1: Videregående opplæring for administratorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på utforming av gode rutiner, tilgangsstyring, vedlikehold av kodeverk og hvilke rapporter du kan hente ut. Kurset passer for deg som er administrator og kjenner systemet. Kurset holdes i lokalene til hjemmetjenesten i Eidsvoll. Adressen er Brensmork 4. Kurset varer fra kl. 9 - 11.30. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

31 mai, 2022 09:00

Fysiske kurs i Samspill - arrangeres i Eidsvoll

Del 2: Videregående opplæring for superbrukere og koordinatorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på samtykke, vedlikehold av deltakerlisten, annen administrasjon av planen og bruk av planen i ansvarsgruppemøtet. Kurset passer for deg som er superbruker eller koordinator. Kurset holdes i lokalene til hjemmetjenesten i Eidsvoll. Adressen er Brensmork 4. Kurset varer fra kl. 12.30 - 15. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

31 mai, 2022 12:30

Fysisk kurs i Samspill - arrangeres i Kristiansand

Del 1: Videregående opplæring for administratorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på utforming av gode rutiner, tilgangsstyring, vedlikehold av kodeverk og hvilke rapporter du kan hente ut. Kurset passer for deg som er administrator og kjenner systemet. Kurset holdes i lokalene til Kristiansand kommune. Adressen er Rådhusgata 18. Kurset varer fra kl. 9 - 11.30. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

8 juni, 2022 09:00

Fysiske kurs i Samspill - arrangeres i Kristiansand

Del 2: Videregående opplæring for superbrukere og koordinatorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på samtykke, vedlikehold av deltakerlisten, annen administrasjon av planen og bruk av planen i ansvarsgruppemøtet. Kurset passer for deg som er superbruker eller koordinator. Kurset holdes i lokalene til Kristiansand kommune. Adressen er Rådhusgata 18. Kurset varer fra kl. 12.30 - 15. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

8 juni, 2022 12:30

Fysisk kurs i Samspill - arrangeres i Oslo

Del 1: Videregående opplæring for administratorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på utforming av gode rutiner, tilgangsstyring, vedlikehold av kodeverk og hvilke rapporter du kan hente ut. Kurset passer for deg som er administrator og kjenner systemet. Kurset holdes i Velferdsetatens konferansesenter. Adressen er Storgata 51. Kurset varer fra kl. 9 - 11.30. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

15 juni, 2022 09:00

Fysiske kurs i Samspill - arrangeres i Oslo

Del 2: Videregående opplæring for superbrukere og koordinatorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på samtykke, vedlikehold av deltakerlisten, annen administrasjon av planen og bruk av planen i ansvarsgruppemøtet. Kurset passer for deg som er superbruker eller koordinator. Kurset holdes i Velferdsetatens konferansesenter, adressen er Storgata 51. Kurset varer fra kl. 12.30 - 15. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

15 juni, 2022 12:30

Fysisk kurs i Samspill - arrangeres i Skien

Del 1: Videregående opplæring for administratorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på utforming av gode rutiner, tilgangsstyring, vedlikehold av kodeverk og hvilke rapporter du kan hente ut. Kurset passer for deg som er administrator og kjenner systemet. Kurset holdes i Kverndalssenteret. Adressen er Kongensgate 31. Kurset varer fra kl. 9 - 11.30. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

16 juni, 2022 09:00

Fysiske kurs i Samspill - arrangeres i Skien

Del 2: Videregående opplæring for superbrukere og koordinatorer

Velkommen til dette kurset hvor vi ser på samtykke, vedlikehold av deltakerlisten, annen administrasjon av planen og bruk av planen i ansvarsgruppemøtet. Kurset passer for deg som er superbruker eller koordinator. Kurset holdes i Kverndalssenteret. Adressen er Kongensgate 31. Kurset varer fra kl. 12.30 - 15. Pris: 2 000,- Pakkepris for begge kurs: 3 250,- Alle priser er eks. mva.

16 juni, 2022 12:30

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre kurs og webinarer.

 

Kontakt oss i DIPS Front