Integrasjoner og velferdsteknologi

CosDoc har et rikt API som gir mange muligheter for integrasjoner med velferdsteknologiske løsninger. Ved å benytte oss som digitaliseringspartner, kan din organisasjon få optimalisert dataflyten og frigi tid til pasientomsorg. 

Våre tjenester

Med journalsystemet CosDoc kan det enkelt integreres inn ulike nasjonale løsninger. Noen av de nasjonale løsningene er:

 

- Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP): VKP er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene. Vi har siden 2019 hatt kommuner i drift med integrasjon mot VKP. -

- Kjernejournal: Direkte oppslag fra CosDoc til pasientens kjernejournal gir enkel tilgang til nye pasienters legemidler og annen kritisk informasjon. Slik øker pasientsikkerheten, og de ansatte sparer tid på innhenting av nødvendig informasjon. 

- DigiHelse: Med DigiHelse-funksjonalitet til CosDoc, kan din organisasjon enkelt kommunisere med innbyggerene på en sikker og funksjonell måte. DigiHelse bygger på nasjonale standarder og Helsenorge.no som plattform, og er lik for alle innbyggere i alle kommuner, uavhengig av fagløsning.

Vi har bred erfaring og kjenner våre kommuner, partnere og utvikling i velferdsteknologi godt. Velferdsteknologi er hjelpemidler som gir assistanse til både sykehjem, institusjoner og i de private hjem. 

De bidrar til å øke:
- Trygghet
- Sikkerhet
- Sosial deltakelse
- Mobilitet 

Eksempler på velferdsteknologi er:
- Pasientvarslingssystem
- Alarmsystem 
- Smarttavler
- Medisindispensere

Vi ønsker at deres totalopplevelse av CosDoc skal være så god som mulig, så spør oss gjerne om råd og veiledning!

Journalsystemet CosDoc har et rikt API som muliggjør en rekke integrasjoner direkte i systemet. Fordelen med dette er at dataflyten optimeres og bidrar til bedre sikkerhet, enklere administrasjon og større effektivitet.

Se under for en oversikt over tilgjengelige integrasjoner.

Mulige integrasjoner

Digitale tavler

Få oppdaterte data direkte på deres digitale tavler ved å automatisk hente og skriv inn data fra CosDoc. Dette gir mindre dobbeltarbeid og mer tid til pasienten.

Pasientvarsling

Få oppdatert pasientdata hentet direkte fra CosDoc. Sett opp automatiske registreringer ved utløst alarm.  

Trygghetsalarm

Få oppdatert pasientdata hentet direkte fra CosDoc og sett opp automatiske registreringer ved utløst alarm. Hver alarm kan automatisk registreres i journalsystemet, her er mulighetene mange! 

Avvikssystem

Ved integrasjon mot CosDoc kan den ansatte forholde seg til ett system og ledelsen får bedre statistikk og mulighet til å følge avvik på systemnivå.

Optimalisering av kjørerute

Optimaliserte kjøreruter gir deg mer tid til pasienten. Kjørerutene planlegges optimalt, og du får samtidig en økt personellkontinuitet for pasientene og mer jevne og logiske vaktlister.  

Medisinskap

Integrer pasientens legemiddelliste direkte med deres medisinskap. Dette vil gi mindre feilmedisinering, høyere sikkerhet og kvalitet. 

CosDoc+

Arbeidsoppgaver, pasientinformasjon og dokumentasjonsverktøy er alltid tilgjengelig på mobil og nettbrett ved bruk av CosDoc+. 

Sensorer

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har sensorer eller lignende teknologi dere ønsker integrert mot EPJ.

Innføring av VKP er et strategisk grep for å legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi og e-helseløsninger ved å sørge for sikker og enhetlig informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og CosDoc.
Christine Sandvold
Rådgiver, Stavanger Kommune