DIPS CosDoc

DIPS CosDoc er et moderne journalsystem som er utviklet for den daglige driften i helse - og omsorg og rehabiliteringssektoren

BRUK MINDRE TID PÅ SYSTEM

CosDoc dekker behovene til en rekke fagprofesjoner, og holder strukturert orden på tjenestebrukerens behov og journalføring. Systembrukere skal bruke mindre tid på systemet og mer tid til omsorg. For å sikre den totale oversikten på tjenestebruker skal all informasjon kun være lagret et sted. Derfor benyttes åpne standarder slik at andre systemer enkelt kan integreres med CosDoc.

Ved hjelp av standardiserte meldinger, i tillegg til internt meldingssystem, sikrer CosDoc samhandling og god kommunikasjon omkring pasienten.

 

 

EFFEKTIV JOURNALFØRING

  • Brukervennlig journalsystem som forenkler arbeidsoppgavene
  • Modulbasert system som effektiviserer arbeidshverdagen
  • CosDoc har vært i stabil drift i norske kommuner i mange år
  • CosDoc er utviklet i tett samarbeid med våre kunder
  • Følger gjeldende nasjonale standarder, lover og retningslinjer
  • All journalføring etter Elektronisk Pasientjournal standarden (EPJ-standarden)
  • All arkivering i henhold til Noark-standarden

FAKTA OM DIPS FRONT

DIPS satser nå tungt i kommunehelsemarkedet. I november annonserte vi vårt utkjøp av forretningsområdet Levekår fra selskapet ACOS AS i Bergen. Levekår leverer pasientjournal for helse- og omsorgstjenesten, fagløsning for barnevern- og sosialtjenesten og webløsning for individuell plan m.m. Overtakelsen skal etter planen formelt skje 1. april 2019.

Som Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og nå en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet er den klare målsetningen å realisere økt samhandling og informasjonsflyt mellom sykehus og kommune.

Salgsargumenter integrasjon

Tilpasser seg ulike enheter

CosDoc kan benyttes på ulike enheter som gjør informasjon tilgjengelig på en sikker og enkel måte. Dokumenter direkte der du er med den mobile eller stasjonære enheten som passer for deg

Stabil drift

CosDoc benyttes av private helseforetak, enkeltstående sykehjem og av 85 norske kommuner. Stavanger kommune har over 5 000 brukere og ansatte som benytter CosDoc for EPJ/PAS

Godt tilrettelagt

CosDoc kan tilpasses den enkelte organisasjon, og systemet er godt tilrettelagt både faglig og i forhold til logisk oppbygging

DIPS Samhandling

Full elektronisk kommunikasjon

Funksjonalitet for saks- og dokumentbehandling, arbeidsplan, faktura, samt integrasjon til velferdsteknologi og full elektronisk kommunikasjon med alle ledd i sektoren

Integrert med velferdsteknologi

Med velferdsteknologi koblet mot pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det. CosDoc kan integreres mot ulike velferdsteknologi-løsninger

Mulighet for innbyggerdialog

Tjenestene skal gi brukerne bedre oversikt og mer effektiv kommunikasjonsplattform med helsetjenestene i sin kommune

Therese Sørensen

Therese SørensenSalgssjef, DIPS Front

Kom i kontakt med våre eksperter