DIPS CosDoc

Bruk mindre tid på system

 

CosDoc dekker behovene til en rekke fagprofesjoner, og holder strukturert orden på tjenestebrukerens behov og journalføring. Systembrukere skal bruke mindre tid på systemet og mer tid til omsorg. For å sikre den totale oversikten på tjenestebruker skal all informasjon kun være lagret et sted. Derfor benyttes åpne standarder slik at andre systemer enkelt kan integreres med CosDoc.

Ved hjelp av standardiserte meldinger, i tillegg til internt meldingssystem, sikrer CosDoc samhandling og god kommunikasjon omkring pasienten.

 

 

Effektiv journalføring

  • Brukervennlig journalsystem som forenkler arbeidsoppgavene
  • Modulbasert system som effektiviserer arbeidshverdagen
  • CosDoc har vært i stabil drift i norske kommuner i mange år
  • CosDoc er utviklet i tett samarbeid med våre kunder
  • Følger gjeldende nasjonale standarder, lover og retningslinjer
  • All journalføring etter Elektronisk Pasientjournal standarden (EPJ-standarden)
  • All arkivering i henhold til Noark-standarden

FastTrak - Fagmodul for sykehjem

 

FastTrak er vår fagmodul for sykehjem, som gir unike muligheter for beslutningsstøtte, kvalitetssikring og forskning.

Programmet er utviklet i samarbeid med sykepleiere og leger i Bergen kommune, hvor vi med FastTrak gir sykehjemmene støtte i oppfølging  av kliniske problemstillinger både på individ- og gruppenivå.

FastTrak integreres med CosDoc, men kan også leveres som en selvstendig løsning og integreres med andre systemer. 

Les mer her.

Salgsargumenter integrasjon

Tilpasser seg ulike enheter

CosDoc kan benyttes på ulike enheter som gjør informasjon tilgjengelig på en sikker og enkel måte. Dokumenter direkte der du er med den mobile eller stasjonære enheten som passer for deg

Stabil drift

CosDoc benyttes av private helseforetak, enkeltstående sykehjem og av 85 norske kommuner. Stavanger kommune har over 5 000 brukere og ansatte som benytter CosDoc for EPJ/PAS

Godt tilrettelagt

CosDoc kan tilpasses den enkelte organisasjon, og systemet er godt tilrettelagt både faglig og i forhold til logisk oppbygging

DIPS Samhandling

Full elektronisk kommunikasjon

Funksjonalitet for saks- og dokumentbehandling, arbeidsplan, faktura, samt integrasjon til velferdsteknologi og full elektronisk kommunikasjon med alle ledd i sektoren

Integrert med velferdsteknologi

Med velferdsteknologi koblet mot pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det. CosDoc kan integreres mot ulike velferdsteknologi-løsninger

Mulighet for innbyggerdialog

Tjenestene skal gi brukerne bedre oversikt og mer effektiv kommunikasjonsplattform med helsetjenestene i sin kommune

Therese Sørensen, salgssjef

Therese SørensenSalgssjef, DIPS Front

Kom i kontakt med våre eksperter