Samhandling

Nyskapende samhandlingskonsepter for helsesektoren

DIPS Samhandling

Enklere hverdag

Rask og sikker samhandling er nøkkelen til god pasientbehandling

Effektiv kommunikasjon

Sømløst samarbeid fra primærhelsetjeneste til sykehus

Komplette løsninger

Samarbeid om pasienten i ulike deler av behandlingsforløpet

Vi knytter helsenorge sammen

Interaktiv samhandling er et område som har vokst fram på siden av den klassiske samhandling. Både i Helse Nord og i Helse Vest har vi innføringsprosjekter pågående for å etablere løsninger som gjør samhandlingen mellom primær- og spesialisthelse rundt laboratoriererekvirering- og henvisningsprosessene mer interaktive. I tillegg søker en å oppnå enda bedre kvalitet og presisjon i dialogen gjennom å kunne tilby tilleggsspørsmål og utfyllende veiledning og dokumentasjon.

DIPS ligger helt i front når det gjelder nyskapende samhandlingskonsepter for helsesektoren. Vi er et av landets ledende kompetansemiljø på løsninger og produkter innenfor elektronisk samhandling. DIPS har blant annet bidratt til å fjerne papirforsendelse av henvisninger og epikriser, og har som målsetning at våre kunder skal bli mer effektive i sin pasientbehandling gjennom rask, sikker og god samhandling med øvrige aktører.

Stine Høidahl Lundbakk

Stine Høidahl LundbakkSenior kundeansvarlig

Kom i kontakt med våre eksperter