Samhandling og integrasjon

Publisert

Ressursene i seksjonen har dels teknisk og dels funksjonell kompetanse på alle samhandlings- og integrasjonsprodukter i DIPS. 

Dialog mellom lege og person

Seksjonen består av både teknisk konsulenter samt konsulenter med helsefaglig utdanning og erfaring fra sykehussektoren.

Ressursene i seksjonen har dels teknisk og dels funksjonell kompetanse på alle samhandlings- og integrasjonsprodukter i DIPS. Tilsammen utgjør dette en solid kompetanse på våre integrasjons- og samhandlingsløsninger, og hvordan disse kan støtte de aktuelle prosessene i sykehusene (for eksempel innen radiologi, laboratorium etc).  Tjenester som tilbys er rådgivning rundt bruk og oppsett, design av løsning, konfigurasjon, testing, opplæring etc.

Våre erfarne konsulenter kan bistå i planlegging av og direkte utførende mht meldingsutveksling, kommunikasjon mellom sykehus, integrasjon mot fagsystem, kommunikasjon med primærhelsetjeneste og datafangst fra medisinskteknisk utstyr. Produktene vi leverer understøtter dynamisk konfigurasjon for tilpasning av datainnhold og transformasjon av dataformater. Våre konsulenter har kompetanse på både DIPS EPJ/PAS og på fagspesifikke områder som datatransformasjon (XML, XSLT), meldingsstandarder KITH og HL7, og kommunikasjon og kommunikasjonsstandarder (kryptering, ebXML). Vi tilbyr tjenester for test, installasjon og produksjonssetting av DIPS integrasjonsprodukter med tilhørende arbeidsflyt og signeringsoppgaver for elektronisk pasientjournal og pasientlogistikk- /administrasjon.

Relatert