Ny skatteintegrasjon er under utvikling

Dato:

Skrevet av: DIPS Front

Kommunal sektor trenger digital tilgang til skatte- og inntekstsopplysninger. Skatteetaten har i dag avtale med TietoEvry som leverandør av Infotorg og kommunene får i dag distribuert skatteopplysninger via dem. Denne avtalen opphører 16. november 2023. Vi utvikler nå ny løsning som etter planen skal piloteres i løpet av sommeren og breddes til våre kunder i løpet av høsten 2023. Det er KS og Skatteetaten som står bak løsningen som det nå lages en integrasjon mot.

Den nye skatteintegrasjonen gjelder for både beregning av egenandel for praktisk bistand og egenandel for opphold på institusjon. 

Vi jobber med et mål om at ny løsning ikke vil føre til store endringer i dagens arbeidspraksis.

For å få ny løsning på plass kreves noen avtalemessige forberedelser mot leverandør og KS. Vi vil ved lansering komme med utfyllende informasjon om deres forberedelser og kostnader for etablering av den nye løsningen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon