DIPS-forum

Norges største e-helse-konferanse

DIPS-forum 2020

DIPS-forum 2020 skulle i år vært avholdt i Bodø 3.-5.juni. Grunnet Covid-19 avlyses konferansen. Se nyhet her.

For deg som er interessert i e-helse

DIPS-forum er vår årlige konferanse for deg som er interessert i fremtidens e-helseløsninger for sykehus og kommuner. Konferansen består av en lang rekke faglige foredrag i parallelle temaløp og plenum hvor både eksterne foredragsholdere, DIPS-ansatte og DIPS-kunder deler sin kunnskap, erfaring og visjoner med deltakerne. I 2019 var det omtrent 550 deltakere på konferansen. DIPS Front er en viktig del av forumet, og det vil være sesjoner alle dagene som passer for kommunal sektor. 

Faglig og sosialt påfyll

Konferansen byr på tema som er aktuelle for brukere av it-systemer i sykehus og er åpen for alle. På kveldstid er det sosiale arrangementer med kulturelle innslag. Den sosiale delen hvor man får møte andre brukere og de ansatte i DIPS er like viktig og givende som den faglige delen. Tidligere deltakere mener DIPS-forum er velegnet til å bygge relasjoner innenfor bransjen, og at DIPS-forum gir dem faglig påfyll og informasjon om fremtidige løsninger. For oss er kontakten med brukerne viktig for videreutviklingen av brukervennligheten og funksjonaliteten i DIPS-systemene.

Stine Høidahl Lundbakk

Stine Høidahl LundbakkSenior kundeansvarlig

Ta kontakt for mer informasjon