DIPS-forum

Norges største e-helse-konferanse

DIPS-forum 2020

Neste DIPS-forum arrangeres i Bodø, 3.-5. juni 2020.

For deg som er interessert i e-helse

DIPS-forum er vår årlige konferanse for deg som er interessert i fremtidens e-helseløsninger for sykehus og kommuner. Konferansen består av en lang rekke faglige foredrag i parallelle temaløp og plenum hvor både eksterne foredragsholdere, DIPS-ansatte og DIPS-kunder deler sin kunnskap, erfaring og visjoner med deltakerne. I 2018 var det omtrent 550 deltakere på konferansen.

Faglig og sosialt påfyll

Konferansen byr på tema som er aktuelle for brukere av it-systemer i sykehus og er åpen for alle. På kveldstid er det sosiale arrangementer med kulturelle innslag. Den sosiale delen hvor man får møte andre brukere og de ansatte i DIPS er like viktig og givende som den faglige delen. Tidligere deltakere mener DIPS-forum er velegnet til å bygge relasjoner innenfor bransjen, og at DIPS-forum gir dem faglig påfyll og informasjon om fremtidige løsninger. For oss er kontakten med brukerne viktig for videreutviklingen av brukervennligheten og funksjonaliteten i DIPS-systemene.

Stine Høidahl Lundbakk

Stine Høidahl LundbakkSenior kundeansvarlig

Ta kontakt for mer informasjon