_RSB3230

Nå kan du bestille konsulentbistand direkte i DIPS Kundesak

Dato:

Skrevet av: DIPS Front

Dere som er brukere av kundesakssystemet DIPS kundesak, kan nå ved hjelp av en ny sakskategori legge inn deres bestillinger eller behov for konsulentbistand som egen sakskategori ved innmelding av sak. Vi vi vil ta kontakt for å avklare behov og estimere den rådgivingen eller bistanden dere måtte ha behov for. Det kan være teknisk bistand, kurs, tilrettelegginger i systemene eller annet dere har behov for vår kompetanse på. Slike henvendelser kan også alltid rettes til post@dipsfront.no eller direkte til vår kundeansvarlige Staale Birkeland på epost.

MicrosoftTeams-image (19)
MicrosoftTeams-image (20)
MicrosoftTeams-image (22)

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon