CosDoc 23 (1640 x 450 px)

Ny CosDoc basis versjon 23.0 vil bli tilgjengelig for dere i høst. Versjonen inneholder flere nyheter og forbedringer. Blant disse finner du:

Dato:

Skrevet av: DIPS Front

IPLOS Samlemål. Vil gi bedre fremstillinger av sammenhengen mellom brukers funksjon, behov og tjenester. Den nye skåren vil være presentert for dere som tallverdi og tekst i journal, fane 2 - vurderinger. Les mer om samlemål og funksjon HER

Automatiske oppdateringer fra Persontjenesten. CosDoc 23 er også tilrettelagt for å ta i bruk automatiske oppdateringer av folkeregisteradresse og dødsdato. Dette er en egen tilleggsmodul, Persontjenesten – hendelsesoppdatering. Vi vil frem til nyttår tilby denne uten årlig kostnad for kommuner som inngår avtale om oppgradering og CosDoc Skatteintegrasjon.  

Ny skatteintegrasjon. Skatteetaten benytter i dag TietoEvry som distributør av skatteopplysninger til kommunene gjennom Infotorg. Denne avtalen opphører 16. november 2023. KS og Skatteetaten har etablert nye tjenester som skal erstatte dagens distribusjonsmodell. I praksis vil dette bety at kommunene må hente ut skatteopplysninger gjennom disse nye tjenestene.

 Vi har derfor den siste tid arbeidet med en integrasjon mot KS for å tilby skatteopplysninger gjennom nye tjenester. Skatteintegrasjonen vil tilby opplysninger til bruk for beregning av egenbetaling praktisk bistand og langtidsopphold institusjon. Skatteintegrasjonen forutsetter CosDoc basis 23.0, noe som betyr at kommunene må igjennom en oppgradering av CosDoc for å få tilgang til funksjonaliteten. Skatteintegrasjonen har en årlig vedlikeholdskostnad.

Forberedelser

For at dere skal få tilgang til skatteopplysningene gjennom CosDoc, må stegene under gjennomføres. Vi anbefaler at dere starter prosessen allerede nå. Og aller første steg  i denne prosessen er å returnere signert avtale med oss. Deretter;

1. Signer tilslutningserklæring

Erklæringen finner du HER. Usikker på om dette allerede er gjort for din kommune? Informasjon om dette finner du på denne siden hos KS

2. Send påkoblingsforespørsel

Påkoblingsforespørsel fylles ut og sendes til skattedeling@ks.no Tjenestebeskrivelse skal være disse:

- «Deling av opplysninger fra Skatteetaten til kommunene for beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring, herunder personlig assistanse»
- «Deling av opplysninger fra Skatteetaten til kommunene for beregning av egenandel for langtidsopphold institusjon»

Påkoblingsmåte er en hjelp til KS for hvordan integrasjon til APIer skal settes opp. For tjenesten «Langtidsopphold institusjon» og "praktisk bistand" vil Dips Front bruke KS Fiks som integrasjon. For disse tjenestene skal du velge 3b: Kommunens fagsystemleverandør kobler seg til KS fiks sitt maskin-til-maskin-grensesnitt mot Skatteetaten. 

3. Deleger tilgang 

Skatteetaten har en veileder for hvordan dette gjøres. 

- Kommunens hoved org. nr. skal benyttes
- Delegering skjer til KS med hoved org.nr. (NB! Dette gjelder også etter 1. september 2023 når Digitale fellestjenester ble et eget selskap eid av KS)
- Personen som utfører delegering må ha Altinn-rollen «Begrenset signeringsrett» I Altinn; bruk funksjon for å søke på API-ressurs ved å søke på API-ressursnavn (se under)

API-ressurser i Altinn som skal delegeres:

- Egenandel for langtidsopphold institusjon: søk etter «Summert Skattegrunnlag API – På vegne av» og «Beregnet Skatt API – På vegne av» (Summert Skattegrunnlag API – På vegne av (kan allerede være delegert til KS)
- Egenandel for praktisk bistand og opplæring: søk etter «Summert Skattegrunnlag API - På vegne av»
- Det er ingen nye tekniske krav for CosDoc 23 utover at det må gjøres åpning for å nå ny løsning for skatt fra KS

Verdt å merke seg!

Vi anbefaler våre kunder å oppdatere ligningsopplysningene for alle relevante tjenestebrukere før tilgangen via Infotorg opphører. Dette bidrar til å sikre kommunen har oppdatert informasjon i tilfelle forsinkelser. Dersom det blir en periode hvor kommunen ikke har fått tilgang til nye skatteopplysninger gjennom CosDoc vil KS tilby en nettsideløsning hvor det er mulig for saksbehandlere å hente ut skatteopplysninger direkte. Ytterligere informasjon om dette vil bli lagt ut på KS sin portal når det er klart.

Hvordan sikre dere ny CosDoc basisversjon?

Vi vil legge til rette for et effektivt prosjekt som sikrer dere ny versjon med ny funksjonalitet. Så snart dere har bestilt oppgradering og skatteintegrasjon vil vi invitere dere til et oppstartsmøte hvor vi gjennomgår all relevant informasjon knyttet til oppgraderingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon