Prosessforbedring Medisinsk koding - Oppsummering fra Workshop

Smilende dame, flere personer i bakgrunnen i uklart fokus

Konsulentavdelingen hadde gleden av å gjennomføre miniworkshop på DIPS Forum, en annerledes måte å presentere og dele nyttig informasjon mellom deltakerne.

Gruppearbeid og medisinsk koding

 

Det var deltakere fra psykisk helse/rus og somatikk og fra alle kanter av landet. Engasjementet var stort og aktivitet høy i en fullsatt sal. Takk til dere som bidro til at dette ble en bra workshop.

Workshopen ble gjennomført med gruppearbeid og diskusjonen gikk rundt arbeidsprosessen medisinsk koding. Det ble gjennomført kartlegging og identifisering av problemområder med forslag til tiltak. Deltakerne erfarte at det var mange måter å utføre medisinsk koding på, i tillegg til ulike måter å bruke funksjonalitet i DIPS på.

 

1E3A3502

Oppsummering

 

Tilbakemeldinger fra deltakere var at det var fint å dele erfaringer og oppleve at man ikke var alene om utfordringene knyttet til arbeidsprosessen medisinsk koding.

Klikk her for å se oppsummering med eksempler fra workshopen.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om tjenesten som konsulentavdelingen tilbyr – Kirsti A. Fløtre kif@dips.no, Tone Klund  tkl@dips.no eller Kari Svarttjernet ksv@dips.no

Besøk vår konsulentside

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon