Kommunisere pasientsensitiv informasjon

 

Connectivity suite

Vi har løsningene for sikker meldingsutveksling innenfor helsesektoren i Norge. Dette gjør at man sikkert kan sende pasientsensitiv informasjon mellom ulike aktører i helsenettet. 

Vil du vite mer?

Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av våre kundeansvarlige for å høre mer om sikker meldingsutveksling og våre løsninger her. 

 

Kontakt oss i DIPS